Mobil Intensivvårdsgrupp - MIG

Bråttom.jpg

Intensivvården finns för patienter vars viktiga kroppsfunktioner som t.ex. andning, cirkulation och medvetande inte är tillfredställande

Idag kan du som patient komma i kontakt med intensivvården även på en vanlig vårdavdelning. MIG – Mobila Intensivvårds Grupper, bestående av en intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska, har införts på de flesta sjukhus i Sverige idag.

Riktade utbildningar till vårdpersonal

Vi vet genom erfarenhet och forskning att patienter som kommer till intensivvården med allvarliga sjukdomstillstånd ofta under flera timmar eller dygn dessförinnan haft försämringar i kroppsfunktioner såsom andning, blodtryck, puls och medvetande.
Riktade utbildningar till all vårdpersonal och speciellt designade skattningsskalor av olika kroppsfunktioner ger vårdavdelningen verktyg och kunskap för att notera och dokumentera avvikande värden för att tidigt identifiera och åtgärda sviktande kroppsfunktioner.

Personalen på vårdavdelningen kan tidigt reagera på dessa larmsignaler och vidta åtgärder för att förbättra situationen. Jämför med mätare i flygplanets cockpit – om någon visar avvikande värden åtgärdas detta omedelbart innan planet störtar. När vissa kriterier är uppfyllda finns möjlighet att få hjälp ifrån MIG-teamet.

Intensivvårdsläkaren tillsammans med intensivvårdssköterskan bedömer patienten tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska på avdelningen och kan föreslå stabiliserande åtgärder som utförs på vårdavdelningen i syfte att förebygga intensivvård eller bedöms vårdbehovet sådant att omedelbart ta patienten till intensivvårdsavdelning. MIG-teamet kan också i samråd med patientansvarig läkare och patient/anhöriga diskutera vilken vårdnivå som är lämplig.

Att delta i statistiken som patient

Även du som inte vårdas på intensivvårdsavdelning men kommer i kontakt med MIG-team får vissa uppgifter noterade i journalen registrerad i Svenska intensivvårdsregistret. Genom att vara med i Nationella Kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om bästa behandlingsalternativ och vård inom många områden. I kvalitetsregistren samlas uppgifter om behandling och resultat för patienter från hela landet.

Tacka nej till att delta

Dina uppgifter i kvalitetsregistren är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs. Du kan få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad.