Q2. Riskjusterad mortalitet

Riskjusterad mortalitet beräknas som standardiserad mortalitetsratio (SMR).  Indikatorn har hög relevans eftersom förlängd överlevnad är en självklar målsättning för all intensivvård. Riskjusterad mortalitet är dessutom ett resultatmått som medger god jämförbarhet för resultat från olika avdelningar och från samma avdelning över tid.