Q2. Riskjusterad mortalitet

Riskjusterad mortalitet beräknas som standardiserad mortalitetsratio (SMR).  Indikatorn har hög relevans eftersom förlängd överlevnad är en självklar målsättning för all intensivvård. Riskjusterad mortalitet är dessutom ett resultatmått som medger god jämförbarhet för resultat från olika avdelningar och från samma avdelning över tid.

SMR baserad på SAPS3 30-dagarsmortalitet

Den röda punkten visar SMR per avdelning. Den blå stapeln visar konfidensintervallet. Om blå stapel saknas så kan det antingen bero på att konfidensintervallet är mindre än den röda punkten (t ex hela Sverige i en graf grupperad på avdelningar) eller på att antalet avlidna är så lågt (< 20 st) att konfidensintervallet blir stort och mindre korrekt med den metod som använts för beräkning av konfidensintervall (Byars approximation).
Klicka här för att Se fullständig rapport på Utdataportalen

SMR baserad på PIM3 30-dagarsmortalitet

Den röda punkten visar SMR per avdelning. Den blå stapeln visar konfidensintervallet. Observera att beräkningen av konfidensintervall med den metod som använts för beräkning av konfidensintervall (Byars approximation) blir mindre exakt när antalet döda per grupp är mindre än 20 st.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

SMR baserad på IVA-Higgins 30-dagarsmortalitet

Den röda punkten visar SMR per avdelning. Den blå stapeln visar konfidensintervallet. Om blå stapel saknas så kan det antingen bero på att konfidensintervallet är mindre än den röda punkten (t ex hela Sverige i en graf grupperad på avdelningar).
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen