Indataportalen

Med hjälp av SITHS-inloggning kommer du åt Indataportalen

På denna filarea kan du se vilka webbformulär du har behörighet till och här kan du rapportera in data via webb och enkäthantering. Om din avdelning rapporterat in data för Svensk intensivvård och Organisatoriska mätetal, donation – ser du en översiktsbild för  din avdelning.

Ingång till Indataportalen

Länk till Indataportalen återfinns i menyn till höger och genväg finns även i sidfoten. För behörighet till Indataportalen krävs inloggning via SITHS-kort. Du kan även söka behörighet för nedladdning av filer t.ex Mortalitetsfil. 

Följ anvisningarna nedan men sätt först i ditt SITHS-kort.

Instruktionsfilm

Valideringsprogrammet - WebVal