Instruktionsfilmer

Filmer för specifika funktioner i Svenska Intensivvårdsregistret

Utdataportalen

Första filmen visar grundläggande information om utdataportalen. Därefter finns det 7 avsnitt där du bland annat kan lära dig grunderna som att navigera, göra urval, gruppera och dela rapporter. Filmerna om utdataportalen hittar du här på hemsidan och de finns även på strategiska ställen på utdataportalen. 

Webval

Avsnitt 8 handlar om hur man använder indataportalens valideringsprogram WebVal för inläsning av filer.