Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer för specifika funktioner i
Svenska Intensivvårdsregistret

I första serien av filmer avsnitt 1-7 har vi koncentrerat oss på grunderna i utdataportalen. Du kan bland annat lära dig grunderna som att navigera, göra urval, gruppera och dela rapporter. Filmerna om utdataportalen hittar du här på hemsidan och de finns även på utdataportalen. 

Avsnitt 8 handlar om hur man använder indataportalens valideringsprogram WebVal för inläsning av filer.