"SIR:s och SIS:s verksamheter syftar till att understödja svensk intensivvårds strävan att uppnå bästa möjliga medicinska och omvårdnadsmässiga resultat med lägsta möjliga personella och materiella resursåtgång. En del av detta stöd är användandet av kvalitetsindikatorer för att identifiera och motverka avvikelser och skillnader avseende vårdkvalitet. Syftet med kvalitetsindikatorer är därför också att initiera och underlätta lokalt förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete".

Hitta snabbt