Så informerar man patienter om registrering i kvalitetsregister

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. 

GDPR skärper kraven på information till patienter innan uppgifter om dem förs in i kvalitetsregister. Innan uppgifter om en patient förs in i ett kvalitetsregister ska vårdgivaren informera patienten om detta. De vårdenheter som redan har fungerande rutiner för att informera patienter om registrering ska fortsätta som tidigare. Om det inte är möjligt att lämna informationen innan registreringen börjar ska den lämnas så snart som möjligt.


Svenska Intensivvårdsregistret har tagit fram skriftlig information till patienter om vad som registreras och vilka rättigheter man har som patient. Om man använder denna nya patientinformation som finns att ladda ner från hemsidan uppfyller man informationsplikten. Dokumenten finns längst ner på denna sidan.

Uppdaterade mallar för patienter från Nationella Kvalitetsregister finns att hämta här. De finns även översatta till fyra språk; arabiska, engelska, persiska och somaliska. Det finns även ny mall för affisch att använda i behandlings- eller väntrum samt information på lättläst svenska.