Så informerar man patienter om registrering i kvalitetsregister

Händer.jpg

Det är ett viktigt lagkrav att varje patient  får information före registrering i ett Nationellt Kvalitetsregister. Informationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig. 

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan registreringen börjar ska den lämnas så snart som möjligt.

Svenska Intensivvårdsregistret har tagit fram skriftlig information till patienter om vad som registreras och vilka rättigheter man har som patient. Om man använder denna  patientinformation som finns att ladda ner från hemsidan uppfyller man informationsplikten. Samtliga mallar ligger i Word, så de enkelt kan anpassas utifrån lokala förhållanden.

Mer information och mallar på fler språk finns på Nationella kvalitetsregisters hemsida.