Läs och sevärt

Information och länkar 

Länkar

Intensivvårdspodden
En podd från Akademiska sjukhuset.Citat-

"Du som lyssnar på podden kommer få ta del av berättelser från personer som på olika sätt kommit kontakt med intensivvård. Vi hoppas att du som tidigare patient, närstående eller som intresserad vårdpersonal ska få tips, råd och stöd" 

Spetspatienters kunskap behöver tas tillvara
Artikel från den nyligen publicerade rapporten "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa".

#frånförtillmed
Plan för parnerskap med patienter i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Patienters medverkan
Läs mer om patienters medverkan i kvalitetsregister på Nationella Kvalitetsregisters sida.

Dagens patient är webb-platsen där projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” informerar om vad som händer i projektet och sprider kunskap.

Patienter kan bidra till säkrare vård 
Läkartidningen

Internationell utblick - Intensive Care Guide, for patients and relatives
ICUsteps

Antologi om god vård, bemötande och etik
Smaken av vatten

Patientsamverkan i kvalitetsregister
QRC Stockholm