Styrelsen

Styrelsen utgörs av nio personer inklusive ordföranden och väljs av årsmötet. Ordförande och sekreterare väljs i särskilt val

Mandatperiod är för ordförande alltid ett år, medan övriga styrelseledamöter inklusive sekreteraren skall väljas på två år i taget, dock med val av fyra ledamöter varje år. Suppleanter till styrelsen väljs ej. Registerhållaren (Region Värmland) kan, om man så önskar, tillsätta en fullvärdig ledamot i styrelsen utöver årsmötets val. Mandatperioden för registerhållande myndighets ledamot skall vara högst två år. Registerhållande myndighet skall tillfrågas om förordnande inför årsmöte, då förordnande tar slut, eller då ledamot avgår av annat skäl.

Ledamot, FoU-ansvarig

Namn

Ritva Kiiski Berggren

Telefon

Adress

Umeå
Vald tom mars 2022

Ledamot

Namn

Anna Eriksson

Telefon

Adress

Linköping
Vald tom mars 2022

Ledamot

Namn

Christina Agvald Öhman

Telefon

Adress

Huddinge
Vald tom mars 2021

Ledamot

Namn

Lars Engerström

Telefon

Adress

Norrköping
Vald tom mars 2021

Ledamot

Namn

Pär Lindgren

Telefon

Adress

Växjö
Vald tom mars 2021

Ledamot

Namn

Peter Nordlund

Telefon

Adress

Jönköping
Vald tom mars 2022

Ledamot

Namn

Therese Apelqvist

Telefon

Adress

Sunderbyn
Vald tom mars 2021

Ledamot

Namn

Emma Larsson

Telefon

Adress

Karolinska Solna, CIVA
Vald t.o.m. mars 2022

Ledamot, Representant LiV

Namn

Göran Karlström

Telefon

+46 (0)70 2747529

Adress

Karlstad

Ordförande

Namn

Johnny Hillgren

Telefon

+46 (0)26 154085

Adress

Gävle
Vald tom mars 2021