Styrelsen

Styrelsen utgörs av nio personer inklusive ordföranden och väljs av årsmötet. Ordförande väljs i särskilt val

Mandatperiod är för ordförande alltid ett år, medan övriga styrelseledamöter skall väljas på två år i taget, dock med val av fyra ledamöter varje år. Suppleanter till styrelsen väljs ej. Registerhållaren (Region Värmland) kan, om man så önskar, tillsätta en fullvärdig ledamot i styrelsen utöver årsmötets val. Mandatperioden för registerhållande myndighets ledamot skall vara högst två år. Registerhållande myndighet skall tillfrågas om förordnande inför årsmöte, då förordnande tar slut, eller då ledamot avgår av annat skäl.

Ledamot, FoU-ansvarig

Namn
Ritva Kiiski Berggren
Telefon
010-839 14 92
Adress
Umeå
Vald tom mars 2022

Ledamot

Namn
Lars Engerström
Telefon
Adress
Norrköping
Vald tom mars 2023

Ledamot

Namn
Pär Lindgren
Telefon
Adress
Växjö
Vald tom mars 2023

Ledamot

Namn
Therese Apelqvist
Telefon
Adress
Sunderbyn
Vald tom mars 2023

Ledamot

Namn
Karin Löwhagen
Telefon
Adress
Göteborg
Vald tom mars 2023

Ledamot

Namn
Anna Eriksson
Telefon
Adress
Linköping
Vald tom mars 2022

Ledamot

Namn
Peter Nordlund
Telefon
Adress
Jönköping
Vald tom mars 2022

Ledamot

Namn
Emma Larsson
Telefon
Adress
Stockholm
Vald t.o.m. mars 2022

Ledamot, Representant LiV

Namn
Göran Karlström
Telefon
+46 (0)70 2747529
Adress
Karlstad

Ordförande

Namn
Johnny Hillgren
Telefon
010-839 14 90
Adress
Gävle
Vald tom mars 2022