Styrelsen

Styrelsen utgörs av nio personer inklusive ordföranden och väljs av årsmötet. Ordförande väljs i särskilt val

Mandatperiod är för ordförande alltid ett år, medan övriga styrelseledamöter skall väljas på två år i taget, dock med val av fyra ledamöter varje år. Suppleanter till styrelsen väljs ej. Registerhållaren (Region Värmland) kan, om man så önskar, tillsätta en fullvärdig ledamot i styrelsen utöver årsmötets val. Mandatperioden för registerhållande myndighets ledamot skall vara högst två år. Registerhållande myndighet skall tillfrågas om förordnande inför årsmöte, då förordnande tar slut, eller då ledamot avgår av annat skäl.

Ordförande

Namn
Johnny Hillgren
Telefon
010-839 14 90
Adress
Gävle
Vald tom mars 2023

Ledamot, FoU-ansvarig och sekreterare

Namn
Ritva Kiiski Berggren
Telefon
010-839 14 92
Adress
Umeå
Vald tom mars 2024

Ledamot

Namn
Lars Engerström
Telefon
Adress
Norrköping
Vald tom mars 2023

Ledamot

Namn
Pär Lindgren
Telefon
Adress
Växjö
Vald tom mars 2023

Ledamot

Namn
Jonas Karlsson
Telefon
Adress
Borås
Vald tom mars 2023

Ledamot

Namn
Karin Löwhagen
Telefon
Adress
Göteborg
Vald tom mars 2023

Ledamot

Namn
Anna Eriksson
Telefon
Adress
Linköping
Vald tom mars 2024

Ledamot

Namn
Peter Nordlund
Telefon
Adress
Jönköping
Vald tom mars 2024

Ledamot

Namn
Emma Larsson
Telefon
Adress
Stockholm
Vald t.o.m. mars 2024

Ledamot, Representant Region Värmland

Namn
Göran Karlström
Telefon
+46 (0)70 2747529
Adress
Karlstad