Styrelsen

Styrelsen för föreningen utgörs av nio personer, inklusive ordföranden, och väljs av årsmötet. Ordförande utses av CPUA-myndigheten.

Mandatperioden för ordförande fastställs i beslutet av CPUA-myndigheten, medan övriga styrelseledamöter inklusive sekreteraren väljs för två år i taget, dock med val av fyra ledamöter varje år. Suppleanter till styrelsen väljs ej. Registerhållande myndighet kan tillsätta en fullvärdig ledamot i styrelsen utöver årsmötets val och registerhållaren.  Registerhållande myndighet tillfrågas av registerhållaren inför varje årsmöte om vem som avses vara CPUA-myndighetens ledamot i styrelsen under kommande år.

Ordförande/Registerhållare

Namn
Johnny Hillgren
Telefon
Adress
Gävle
Vald tom mars 2025

Ledamot, FoU-ansvarig och sekreterare

Namn
Ritva Kiiski Berggren
Telefon
010-839 14 92
Adress
Umeå
Vald tom mars 2026

Ledamot

Namn
Karin Löwhagen
Telefon
Adress
Göteborg
Vald tom mars 2025

Ledamot

Namn
Lars Engerström
Telefon
Adress
Norrköping
Vald tom mars 2025

Ledamot

Namn
Pär Lindgren
Telefon
Adress
Växjö
Vald tom mars 2025

Ledamot

Namn
Jonas Karlsson
Telefon
Adress
Borås
Vald tom mars 2025

Ledamot

Namn
Anna Eriksson
Telefon
Adress
Linköping
Vald tom mars 2026

Ledamot

Namn
Peter Nordlund
Telefon
Adress
Jönköping
Vald tom mars 2026

Ledamot

Namn
Emma Larsson
Telefon
Adress
Stockholm
Vald t.o.m. mars 2026

Ledamot, Representant Region Värmland

Namn
Göran Karlström
Telefon
+46 (0)70 2747529
Adress
Karlstad