Datajuridik

Dataskyddsförordningens och Patientdatalagens föreskrifter

Personuppgiftsansvarig för SIR är regionsstyrelsen i Region Värmland enligt beslut i landstingsstyrelsen 2009-06-08. Överordnat ansvarig tjänsteman är Landstingsarkivarie Henrik Landtmansson med SIR:s ansvarige Göran Karlström som kontaktperson för frågor rörande SIR. Enligt lag har man som patient rätt att bli informerad om att dataregistrering till kvalitetsregister sker och hur data används. Man har också rätt att utan kostnad få utdrag ur registret med de uppgifter som finns registrerade, samt möjlighet att motsätta sig registreringen.

SIR rekommenderar alla medlemmar att ge utförlig information på sina avdelningar om sitt deltagande i SIR. Exempel på lämplig information som kan användas på avdelningarna finns till höger på denna sidan. Observera att information måste överlämnas till patienter under vårdtillfället och ska vara skriftlig. Anslag eller muntlig information enbart är inte tillräckligt. 

För den som kontaktar SIR via internet - Information om behandling av personuppgifter

I och med att du anmäler dig, ställer frågor eller kontaktar oss via våra internetlösningar så kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Svenska intensivvårdsregistret. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera möten, skicka svar och hantera kontaktuppgifter till våra medlemmar. Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt.

Vi sprider aldrig kontaktuppgifter vidare till tredje part. Om SIR bedömer att informationsspridning från tredje part är av värde för våra medlemmar, eller andra som vi förfogar över kontaktuppgifter till, så vidarebefordrar vi sådan information utan att ge tillgång till kontaktuppgifterna utanför SIR.

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, blockera och om du begär utplåna uppgifter.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Svenska Intensivvårdsregistret genom Göran Karlström representerar registerhållande myndigheten Region Värmland som uppbär det centrala personuppgiftsansvaret.

Ansökan om datautdrag ställs till: 
Svenska Intensivvårdsregistret, Göran Karlström
Region Värmland
Regionhuset 2D
651 82 Karlstad