XML-hantering

Uppdatering till internationell XML-standard

Svenska intensivvårdsavdelningar rapporterar data till SIR via en XML-fil. Från starten har vi haft en förenklad hantering av ingående värden i filen och de har varit strängbaserade. Detta för att underlätta för våra avdelningars IT-system att genera XML-fil men också för att fånga data på ett sätt som tidigare varit praktiskt och användbart.

Men utveckling går framåt och ny teknik har inneburit och kommer sannolikt i större utsträckning att innebära data överförs automatiskt mellan olika system t.ex. journalsystem, PDMS, kvalitetsregister m.fl. Därför är det viktigt att vi använder samma format och standarder så att dataöverföringar från olika system kan ske på ett smidigt sätt.

Därför har SIR tagit fram nytt XML-format för rapportering av vårdtillfällen som utvecklats med internationell standard. Det innebär att era system som skapar XML-filer behöver/måste uppdateras. Det befintliga formatet på XML-filer kan användas under en övergångsperiod på två år och kommer att fungera till och med 2021-03-31. Därefter kommer endast det nya XML-formatet att kunna användas. Observera alltså att nu befintligt valideringsprogram hanterar både det gamla och nya formatet. Så man ska alltså inte invänta 2021 för start.

Ni bör snarast kontakta er leverantör av det system som skapar era XML-filer och beställa en uppdatering av ert system.

För att rapportera Avliden2020 så kan man fortfarande använda den gamla syntaxen på XML-filen (5.1) om man vill vänta med att gå över till 5.2.

Beskrivningen på ”elementet” <AvlidenPåIVA2020> är exakt i 5.1 som i det nya formatet 5.2  (dokumentationen för detta element finns i Rev.5 av XML-dokumentationen.) Det går alltså att klippa ut den delen från 5.2 och använda i 5.1

Mer teknisk beskrivning och en del verktyg för att underlätta övergången hittar ni till höger på sidan. Vi lägger ut mer information efterhand.