XML-hantering

Internationell XML-standard

Svenska intensivvårdsavdelningar rapporterar data till SIR via en XML-fil. 

Utveckling går framåt och ny teknik har inneburit och kommer sannolikt i större utsträckning att innebära data överförs automatiskt mellan olika system t.ex. journalsystem, PDMS, kvalitetsregister m.fl. Därför är det viktigt att vi använder samma format och standarder så att dataöverföringar från olika system kan ske på ett smidigt sätt.

Därför har SIR ett XML-format (5.2) för rapportering av vårdtillfällen som utvecklats med internationell standard. 

Det gamla formatet på XML-filer (5.1) kan användas under en övergångsperiod på två år och kommer att fungera till och med 2021-03-31. Därefter kommer endast det nya XML-formatet att kunna användas. 

P.g.a pandemin och pressat läge på avdelningarna förlänger vi tiden till 2021-08-31 

Ni som fortfarande använder 5.1 bör snarast kontakta er leverantör som skapar era XML-filer och beställa en uppdatering av ert system.

För att rapportera Avliden2020 så kan man använda den gamla syntaxen på XML-filen (5.1) om man inte gått över till 5.2.

Beskrivningen på ”elementet” <AvlidenPåIVA2020> är exakt i 5.1 som i det nya formatet 5.2  (dokumentationen för detta element finns i Rev.5 av XML-dokumentationen.) Det går alltså att klippa ut den delen från 5.2 och använda i 5.1

Mer teknisk beskrivning och en del tekniska verktyg hittar ni till höger på sidan. 

SIR har också en funktion för automatiserad rapportering av XML-filen för vårdtillfälle