Filformat för dataöverföring

Utveckling går framåt och ny teknik har inneburit och kommer sannolikt i större utsträckning att innebära data överförs automatiskt mellan olika system t.ex. journalsystem, PDMS, kvalitetsregister m.fl. Därför är det viktigt att vi använder samma format och standarder så att dataöverföringar från olika system kan ske på ett smidigt sätt.

XML-format (5.2)

SIR har ett XML-format (5.2) för rapportering av vårdtillfällen som utvecklats med internationell standard. Mer teknisk beskrivning och en del tekniska verktyg hittar ni till höger på sidan. 

JSON-format  (JavaScript Object Notation)

JSON-format är ett populärt och modernt format för data-överföring med klara fördelar som: 

  • Enkelhet
  • Lättare att läsa
  • Snabbare att bearbeta

Teknisk beskrivning och tekniska verktyg hittar ni till höger på sidan. 

 

Idag kan utvecklare via Nu-get-paketet https://www.nuget.org/packages/SIR.XML/ lätt generera XML, ett liknande paket finns även för Json format  https://www.nuget.org/packages/SIR.Json. I övrigt så kommer det befintliga Nu-get paketet för SIR.XML även att ha stöd för ramverket .NET6. 

SIR har också en funktion för automatiserad rapportering av XML-filen för vårdtillfälle.