Filformat för dataöverföring

Utveckling går framåt och ny teknik har inneburit och kommer sannolikt i större utsträckning att innebära data överförs automatiskt mellan olika system t.ex. journalsystem, PDMS, kvalitetsregister m.fl. Därför är det viktigt att vi använder samma format och standarder så att dataöverföringar från olika system kan ske på ett smidigt sätt.

XML-format (5.2)

SIR har ett XML-format (5.2) för rapportering av vårdtillfällen som utvecklats med internationell standard. Mer teknisk beskrivning och en del tekniska verktyg hittar ni till höger på sidan. 

JSON-format  (JavaScript Object Notation)

JSON-format är ett populärt och modernt format för data-överföring med klara fördelar som: 

  • Enkelhet
  • Lättare att läsa
  • Snabbare att bearbeta

Idag kan utvecklare via Nu-get-paketet https://www.nuget.org/packages/SIR.XML/ lätt generera XML, ett liknande paket kommer även att distribueras på nuget.org för JSON. I övrigt så kommer det befintliga Nu-get paketet för SIR.XML även att ha stöd för ramverket .NET6. Vi räknar med att ha allt klart för att kunna stödja det nya JSON-formatet innan sommaren 2022. Man kommer fortfarande kunna skicka filer i XML-format.

SIR har också en funktion för automatiserad rapportering av XML-filen för vårdtillfälle.