Anslagstavla - IVA

Här publiceras lokalt material såsom PM och andra dokument för spridning inom intensivvården. Observera att Svenska Intensivvårdsregistret inte är innehållsansvariga. Ansvarig(a) författare anges i varje dokument. Eventuella synpunkter på innehåll i dokument tas direkt med ansvariga författare.

Kontakta oss om ni vill dela era dokument!