ICU register

Stetoskop.jpg

På denna sida visas Internet-länkar till ICU-register över hela världen. Följande samling av länkar är inte fullständig eller på något sätt kvalitetssäker

Det är resultatet av en regelbunden sökning och uppdatering av källor kopplade till ICU-registren eller att skapa register i större omfattning. De angivna webbplatserna kan vara på olika språk.

Svenska Intensivvårdsregistret kommer gradvis att bygga denna samling och vi välkomnar information om relevanta webbplatser eller om information ska tas bort från den här sidan.

Länkar till andra register

Norska Intensivvårdsregistret
The Norwegian Intensive Care Registry 

ICNARC, England and Wales
Intensive Care National Audit and Research Center  

REVERSI, Tyskland
Register Versorgungsforschung Intensivmedizin 

Evaluatie (NICE), Nederländerna
Nationale Intensive Care  

GiViTI, Italien och andra
Gruppo Italioano per la Valutazione degli, Interventi in Terapia Intensiva 

SRLF, Frankrike
Société de Réanimation de Langue Française 

SEMICYUC, Spainen
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias  

ANZICS CORE, Nya Zeeland och Australien
The Australian and New Zealand Intensive Care Society Centre for Outcome and Resource Evaluation 

ISCCM, Indien
Indian Society of Critical Care Medicine 

POLST, Oregon USA
Physician Orders for Life-Sustaining Treatment 

SICSAG, Skottland
Scottish Intensive Care Society Audit Group  

MRIC, Malaysia
Malaysian Registry of Intensive Care  

DID, Danmark
Dansk Intensiv Database 

ASDI, Österrike
Verein Österreichisches Zentrum für Dokumentation und Qualitätssicherung in der Intensivmedizin 

Europeisk
The European registry of Intensive Care, ERIC 

Canada
The Winnipeg ICU database 

UTIs Brasilien
Brazilian ICU registry 

UCIs Colombia
Colombian ICU registry