IVA-platsrapportering

Svenska Intensivvårdsregistret samarbetar med Socialstyrelsen för att skapa förutsättningar till automatisk överföring av intensivvårdsplatser för att förenkla rapporteringen.

Tills vidare fortsätter manuell registrering som tidigare utan slutdatum på Indataportalen.

Önskvärt att nedanstående rapporteras in måndag till fredag:

  1. Totalt antal beläggningsbara Intensivvårdsplatser
    (belagda och de obelagda där det finns resurser och senast inom två timmar finns personal för att vårda intensivvårdspatienter)
  2. Antal obelagda intensivvårdsplatser där invasiv respiratorbehandling kan utföras, totalt antal visas inom parentes
    (obelagda avser de platser där det finns resurser och senast inom två timmar finns personal för att vårda respiratorkrävande intensivvårdspatienter)
  3. Antal just nu inneliggande intensivvårdspatienter med COVID-19
  4. Antal lediga och bemannade intensivvårdsplatser där COVID-19-patienter kan vårdas
  5. Antal obelagda ECMO-platser, totalt antal visas inom parentes (ej obligatoriskt)
Ovanstående innefattar inte ännu ej öppnade vårdplatser som kan komma tas i bruk med kort varsel (över två timmar) för att bereda plats för vård av COVID-19-patienter, t.ex. platser på operations- & uppvakningsenheter. Om de tagits i bruk ingår de i ovanstående antal