Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Data & resultat
Publicerad den 11 maj 2022

COVID-19 - Uppdaterad detaljerad sammanfattning

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med COVID-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar. Under en väldigt lång period har vi uppdaterat sammanfattningarna veckovis. Detta kommer inte att ske fortsättningvis som läget är just nu. 

Data & resultat
Publicerad den 10 maj 2022

JSON-filformat för dataöverföring

Arbete pågår med att införa ett nytt filformat i SIR.

Data & resultat
Publicerad den 9 maj 2022

Information om planerat systemunderhåll vecka 19

För att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet kommer vi utföra planerat systemunderhåll

Från SIR
Publicerad den 27 april 2022

EQ-5D i nationella kvalitetsregister

Forskningsprogrammet har levererat en slutrapport

Från SIR
Publicerad den 8 april 2022

SVT:s Uppdrag granskning om IVA-mortalitet

Svenska Intensivvårdsregistret kan inte påvisa skillnader i vårdkvalitet vid COVID-19

Data & resultat
Publicerad den 5 april 2022

Fortsatt daglig rapportering av IVA-platser

Pandemiläget har förbättrats, men samtliga regioner och Socialstyrelsen har beslutat att rapporteringen om platssituationen ska fortsätta alla vardagar tills vidare, preliminärt minst juni månad ut. 

Från SIR
Publicerad den 28 mars 2022

Platsregistrering för vecka 12 och årsrapportering

Nu är det dags att fylla i platsregistering för vecka 12 samt den generella årsrapporteringen för Riktlinje för svensk intensivvård 2022

Data & resultat
Publicerad den 16 mars 2022

Årsrapporten för 2021

Innehåller sammanfattningar, analyser och reflektioner under året 

Från SIR
Publicerad den 14 mars 2022

SIR har sorg!

Vår mångåriga medarbetare Caroline Mårdh, Kristianstad har efter en kort tids sjukdom avlidit 2022-03-13. Vi känner stor sorg och saknad! 

Från SIR
Publicerad den 23 februari 2022

Verksamhetsförbättring - Västerås IVA

Läs hur IVA i Västerås arbetar med verksamhetsförbättring med registerdata