Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR
Publicerad den 16 september 2021

Detaljerad sammanfattning uppdaterad 2021-09-16

Den detaljerade sammanfattningen för de data som Svenska Intensivvårdsregistret får inrapporterat är uppdaterad 

Data & resultat
Publicerad den 10 september 2021

Nya rapporter på Utdataportalen

Antal nyinskriva, Åldersfördelning, antal och Åldersfördelning, andel

Se rapporterna nedan.

Från SIR
Publicerad den 10 september 2021

Infrastruktur för nationella kvalitetsregister ska utredas

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om skapandet av en gemensam digital infrastruktur för så kallade nationella kvalitetsregister som används inom vården.

Från SIR
Publicerad den 3 september 2021

Patienter med COVID-19 infektion i behov av BIVA-vård

Lokalt PM för BIVA i Lund som innehåller immunopatologiska mekanismer och medicinsk behandlingsplan

Från SIR
Publicerad den 1 september 2021

IVA-chefsmöte - digitalt

Mötet ordnas tillsammans med SIS, Svenska Intensivvårdssällskapet

Från SIR
Publicerad den 23 augusti 2021

FoHM:s nya scenarier-ökad smittspridning av covid-19 under hösten

Scenarierna ska inte ses som någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan utgöra underlag för planering.

Forskning
Publicerad den 20 augusti 2021

Publikation om behandlingsstrategi och organdonation

The relationship between life-sustaining treatment limitation and organ donation in Swedish intensive care: A nationwide register study.

Från SIR
Publicerad den 11 augusti 2021

Registrering av IVA-platser

Dagliga platsregistreringen - Inget krav på rapportering lördagar och söndagar tills vidare

Från SIR
Publicerad den 26 juli 2021

Intensivvårdsplatser - Registrera för tertial 2

Nu är det dags att registrera för tertial 2 (vecka 29)

Från SIR
Publicerad den 22 juni 2021

Socialstyrelsens årliga lägesrapport Organ- och vävnadsdonation 2020

I lägesrapporten Organ- och vävnadsdonation i Sverige för 2020 konstaterar Socialstyrelsens Nationella Donationscentrum att antalet organdonatorer ökade i tre sjukvårdsregioner medan de minskade nationellt sett.