Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Forskning
Publicerad den 26 januari 2023

Association between chronic kidney disease, obesity, cardiometabolic risk factors, and severe COVID-19 outcomes

Publicerad artikel innehållande data från Svenska Intensivvårdsregistret

Forskning
Publicerad den 26 januari 2023

Immigrant background and socioeconomic status are associated with severe COVID-19 requiring intensive care

Publicerad artikel innehållande data från Svenska Intensivvårdsregistret

Från SIR
Publicerad den 19 januari 2023

Viktig information från Folkhälsomyndigheten - Influensa

På begäran av Folkhälsomyndigheten skickas följande information och vädjan om typning av influensafall på IVA i Sverige. De skriver:
"Vi har sett ett ökat antal patienter på IVA med influensa, främst influensa A under de senaste veckorna. Få av patienterna får sina prover subtypade till influensa A(H3N2) respektive A(H1N1)pdm09. Eftersom vi har båda typerna cirkulerande i Sverige är det av vikt att veta hur fördelningen ser ut bland de svårt sjuka."

Data & resultat
Publicerad den 15 januari 2023

COVID-19 - Uppdaterad detaljerad sammanfattning

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de patienter med COVID-19 som vårdas på svenska intensivvårdsavdelningar.

Från SIR
Publicerad den 30 december 2022

Påminnelse om SIRI-registrering

Glöm inte att rapportera alla aktuella fall av influensa och COVID-19 till SIRI - SIR:s webbformulär för influensa och virusinfektion

Från SIR
Publicerad den 20 december 2022

Verksamhetschefer och medicinskt ledningsansvariga på IVA

För att kunna nå ut med viktig information till alla intensivvårdsavdelningar i Sverige behöver vi uppdatera vår kontaktlista.

Data & resultat
Publicerad den 20 december 2022

ICD-10 och KVÅ-koder

Är nu uppdaterade för 2023

Från SIR
Publicerad den 13 december 2022

Säker sepsisvård

Vi söker granskare

Från SIR
Publicerad den 13 december 2022

Kallelse till SIR:s årsmöte 2023

Svenska Intensivvårdsregistrets årsmöte för verksamhetsåret 2022

Från SIR
Publicerad den 28 november 2022

IVA-chefsmötet 2023

Äger rum 2023-03-14 på Vår Gård i Saltsjöbaden