Nyheter

Alla nyheter sorteras i datumordning. Du kan även välja att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Data & resultat
Publicerad den 21 februari 2024

Rapporter på Utdataportalen

Arbete pågår för att ta fram nya rapporter på Utdataportalen gällande Avlidna på IVA, Daglig SOFA och så småningom även Omvårdnadsvariabler

Från SIR
Publicerad den 24 januari 2024

Ändringar i ICD-10-SE och KVÅ 2024

Koderna inför 2024 är uppdaterade enligt förändringar gjorda av Socialstyrelsen. Förändringarna påverkar inte registreringen i SIR respektive era avdelningar.

Från SIR
Publicerad den 21 december 2023

SIR:s XML och Json dokumentation är uppdaterade

SIR:s XML och Json dokumentation är uppdaterade med följande protokoll; Avliden2024, Omvårdnadsdokumentation och Daglig SOFA

Från SIR
Publicerad den 19 december 2023

Begränsad support

Vi kommer ha begränsad support under vecka 52 till vecka 1

Från SIR
Publicerad den 19 december 2023

Påminnelse om SIRI-registrering

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa eller COVID-19 som vårdas på IVA ska rapporteras så snart det är möjligt efter vårdstart

Forskning
Publicerad den 14 december 2023

Effects of education, income and employment on ICU and post-ICU survival

Effects of education, income and employment on ICU and post-ICU survival - A nationwide Swedish cohort study of individual-level data with 1-year follow up

Från SIR
Publicerad den 13 december 2023

Avlidna på IVA - Ny riktlinje för 2024

Socialstyrelsen har gett Svenska Intensivvårdsregistret ett uppdrag om uppföljning av avlidna på IVA. Avsikten är att kunna följa de nationella kvalitetsindikatorerna som är till för att kvalitetssäkra organdonationer hos vårdgivaren. 

Från SIR
Publicerad den 15 november 2023

Höstens nyhetsbrev

Kortfattade nyheter i höstens nyhetsbrev

Från SIR
Publicerad den 15 november 2023

SIR:s årliga konferens 2024 inställt

På grund av det ekonomiska läget för regionerna har det tagits ett beslut att inte arrangera vår årliga konferens på Vår Gård i Saltsjöbaden 2024.

Från SIR
Publicerad den 1 november 2023

Revisionsarbete av kvalitetsindikatorer och variabler

Kvalitetsindikatorer och variabler i Svenska Intensivvårdsregistret