Negativa händelser och komplikationer

Riktlinje för registrering av negativa händelser och komplikationer inom intensivvård i Sverige. Gäller för vårdtillfällen som påbörjas från och med 2012-01-01

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 21.0

Fastställd: 2019-11-01

Gäller från: 2014-01-01

Utdrag från dokumentet:

Intensivvårdens övergripande målsättning omfattar bästa medicinska och omvårdnadsmässiga vårdresultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom utan negativa händelser eller komplikationer. En viktig uppgift för SIR är att verka för ökad standardisering i de parametrar som ingår i uppföljningen. SIR erbjuder möjligheten att ta emot data på definierade negativa händelser och komplikationer.

Ändringshistorik

2019-11-01 Version 21.0
Ändrat definition på SK-430 Nytillkommen akut njurskada från RIFLE-kriterier till KDIGO. Även justerat krav på valideringsinställningar för de åtgärder som har ett samband med vissa komplikationer

2018-12-14 Version 20.0
Tagit bort hänvisningar till tidigare riktlinje för Diagnossättning. 
Justerat under SK-060: 
Om någon av SK-061, SK-062, SK-063 eller SK-064 har förekommit och dränage har lagts in, så ska åtgärdskoden inläggande av toraxdränage (GAA10) anges! 
till 
Om någon av SK-061, SK-062, SK-063 eller SK-064 har förekommit och dränage har lagts in, så ska åtgärden inläggande av thoraxdränage anges.

2018-05-07 Version 19.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-02-15 Version 18.0 
Justerat text För vårdtyp TIVA gäller dessutom att inga av komplikationerna SK-311 – SK-313, SK321 – SK-323, SK-331 – SK-332 och SK-341 inträffat till För vårdtyp TIVA gäller dessutom att inga av komplikationerna SK-411, SK-421, SK-430 (431, 432 och 433) inträffat. Justerat text Med CVK jämställs central dialyskateter (CDK) och navelkateter till Med CVK jämställs central dialyskateter (CDK), PA-kateter och navelkateter.

2016-12-28 Version 17.0 
Texten om brytpunkten mellan 2013 och 2014 gällande Postoperativ meningit och Vårdtyp TIVA-specifika negativa händelser eller komplikationer har tagits bort. Justering av texten gällande definition av ”Oplanerad återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar”.

2015-02-06 Versions 16.0 
Tagit bort 300-serien för TIVA.

2013-06-25 Version 15.0 
Justerat under punkt 1 för verifierad vs misstänkt Postoperativ meningit så att det står lika.

2012-12-07 Version 15.0 
Postoperativ meningit SK-110 tillagd som ny komplikation, frivillig från 2013 och obligatoriskt ingående i komplikationsblocket från och med 2014. Test tillagd i inledning och under TIVA-delen om att ”300-serien” utgår för vårdtillfällen som påbörjas efter 2013-12-31, samt att ”400-serien” påbörjas frivilligt från 2013 och från 2014 omfattas av valideringsprogrammets inställningar.