Registerdata till forskning

FoU-gruppen bereder de ansökningar som kommer till SIR, följer upp presentationer av forskning där SIR-data ingår och publicerar dessa på hemsidan.

Handläggningstider vid ansökan

Se information längst ner på sidan

Utvidgad ansökan typ B och C

Obligatoriska dokument som behövs för att ansökan ska vara komplett för att vi ska kunna ta emot och handlägga ansökan:

 • A - Ansökningsblankett
 • B - Etikprövningsansökan - inklusive bilagor, med underskrift
 • C - Beslut från Etikprövningsmyndigheten
 • G - Projektplan - beskrivning av studien
 • H - Variabellista - förteckning av önskade variabler
 • J - Curriculum vitae av sökande

Ovanstående dokument tillsammans med ansökan ligger till grund för menprövning inför ett utlämnande. Ansökan behandlas när all dokumentation har kommit Svenska Intensivvårdsregistret tillhanda.

Instruktion:

 1. Använd alltid senaste version av ansökninsgblanketten som finns i högerspalten.
 2. Ansökan (A) ska vara ifylld i alla aktuella fält. Endast hänvisning till annan bilaga godkänns ej
 3. Dokumenten ska vara namngivna enligt ovan med respektive bokstav först t.ex.:
  C - Beslut från Etikprövningsmyndigheten, G - Projektplan osv.
  Om fler dokument för samma bokstav, sammanfoga gärna till ett dokument.
 4. Bifoga initialt inte fler dokument än ovanstående. Komplettera vid ev. begäran från oss. 
 5. Våra variabler finns beskrivna i Metadataverktyget RUT  

Information om gällande handläggningstider vid ansökan om datauttag i Svenska Intensivvårdsregistret

Under den pågående pandemin har Svenska Intensivvårdsregistret tagit emot ett stort antal ansökningar om datauttag från verksamheter, myndigheter och forskare. 

 

Vår organisation har inte varit dimensionerad för verksamhet i denna omfattning och nu har väntetiderna i ärendehanteringen ökat betydligt. Utifrån kvalitetsregistrets uppdrag så är vi tvungna att göra prioriteringar i arbetsordningen.

 

Medlemsavdelningarnas förbättringsarbete, övriga projekt med anknytning till intensivvården samt myndigheternas behov av intensivvårdsdata kommer nu att ges företräde. Datauttag för övriga ändamål kommer att få stå tillbaka tills vi har kommit i kapp. 

 

Svenska Intensivvårdsregistret arbetar kontinuerligt med ansökningsprocessen och önskar att de sökande förhåller sig till väntetiderna.