Nationella kvalitetsindikatorer

Information om de nationella kvalitetsindikatorerna

Vi har publicerat korta förklaringstexter till varje indikator.

Kvalitetsindikatorer indelas ofta efter hur de mäter en av tre olika domäner:

  • Struktur – indikatorer som mäter vårdens förutsättningar i form av lokaler, utrustning, kompetens och andra resurser, t ex bemanning
  • Process – indikatorer som mäter hur vården genomförs, t ex följsamhet till riktlinjer eller uppföljning av verksamheten
  • Resultat – indikatorer som mäter vårdresultat, t ex mortalitet eller förekomst av komplikationer

God vårdkvalitet syftar framför allt till bästa möjliga resultat. Användandet av struktur- och processindikatorer motiveras av att dessa ofta har en bättre jämförbarhet och är enklare att koppla till kvalitetssäkringsarbete.