Vårdtyngdsmätning NEMS

NEMS - Nine equivalents of nursing manpower use score

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version 5.0

Fastställd: 2015-02-06

Gäller från: 2015-02-06

Utdrag från dokumentet:

"NEMS kan användas för samtliga vårdtyper inom SIR. Rekommenderad registrering: 1 gång/dygn (om man väljer 1 gång/pass redovisas till SIR det högst uppmätta värdet under respektive kategori för varje dygn)".

Ändringshistorik

2018-05-07 Version 5.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2015-02-06
Uppdaterat text angående Särskilda åtgärder/ingrepp på IVA utöver rutin