Riktlinjer med huvudansvariga

Personerna i förteckningen är medlemmar i SIR:s arbetsgrupper och styrelse. De har som uppgift att ansvara för arbetet att utforma och uppdatera underlaget inför riktlinjeförändringar

Avlidna på IVA
Ritva Kiiski Berggren

Behandlingsstrategi
Pär Lindgren, Peter Nordlund, Johnny Hillgren

Clinical Frailty Scale
Anna Eriksson, Lars Engerström och Pär Lindgren

Datauttag-FoU
Ritva Kiiski-Berggren, Emma Larsson, Lars Engerström

Diagnosförteckning & Diagnossättning
Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren

Grunddata – Vårdtillfälle
Lena Andersson, Lars Engerström, Anna Eriksson

Influensaregistrering SIRI 
Johnny Hillgren, Pär Lindgren

Inrapportering av data
Lena Andersson, Anna Eriksson, Lars Engerström

Nationella Kvalitetsindikatorer
Svenska Intensivvårdsregistrets styrelse

Negativa händelser och komplikationer
Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren, Frida Lundin, Göran Karlström

PostIVA-uppföljning 
Eva Åkerman, Anna Eriksson

Riskjustering intensivvård
Peter Nordlund, Lars Engerström, Ritva Kiiski Berggren

Sederingsskala och sederingsmål
Lars Engerström, Emma Larsson, Eva Åkerman

Smärta, sedering och delirium - omvårdnadsvariabler
Eva Åkerman, Anna Eriksson

SOFA
Karin Löwhagen, Johnny Hillgren, Emma Larsson

Svensk intensivvård
Lars Engerström, Johnny Hillgren

Vårdbegäran-MIG
Göran Karlström, Ritva Kiiski-Berggren, Pär Lindgren

Vårdtyngdsmätning NEMS
Anna Eriksson

Vårdtyngdsmätning VTS2014
Lena Andersson, Anna Eriksson

Åtgärder och operationer
Pär Lindgren, Karin Löwhagen