Riktlinjer med huvudansvariga

Personerna i förteckningen är medlemmar i SIR:s arbetsgrupper och styrelse. De har som uppgift att ansvara för arbetet att utforma och uppdatera underlaget inför riktlinjeförändringar

Avlidna på IVA
Caroline Mårdh, Therese Apelqvist, Ritva Kiiski Berggren

Behandlingsstrategi
Pär Lindgren, Peter Nordlund, Johnny Hillgren

Datauttag-FoU
Ritva Kiiski-Berggren, Emma Larsson, Lars Engerström

Diagnosförteckning & Diagnossättning
Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren

Grunddata – Vårdtillfälle
Caroline Mårdh, Lena Andersson, Lars Engerström, Anna Eriksson

Influensaregistrering SIRI 
Christina Agvald Öhman, Lena Andersson

Inrapportering av data
Caroline Mårdh, Lena Andersson, Anna Eriksson, Lars Engerström

Nationella Kvalitetsindikatorer
Svenska Intensivvårdsregistrets styrelse

Negativa händelser och komplikationer
Christina Agvald Öhman, Emma Larsson

PostIVA-uppföljning 
Eva Åkerman, Anna Eriksson

Riskjustering intensivvård
Peter Nordlund, Lars Engerström, Ritva Kiiski Berggren

Sederingsskala och sederingsmål
Lars Engerström, Emma Larsson, Eva Åkerman

SOFA
Christina Agvald Öhman, Johnny Hillgren

Svensk intensivvård
Lars Engerström, Johnny Hillgren

Vårdbegäran-MIG
Göran Karlström, Ritva Kiiski-Berggren, Pär Lindgren, Therese Apelqvist, Lena Andersson

Vårdtyngdsmätning NEMS
Therese Apelqvist, Anna Eriksson

Vårdtyngdsmätning VTS2014
Therese Apelqvist, Lena Andersson, Anna Eriksson

Åtgärder och operationer
Pär Lindgren, Christina Agvald Öhman