Huvudansvariga inom SIR

Personerna i förteckningen är medlemmar i SIR:s arbetsgrupper och styrelse. De har som uppgift att ansvara för arbetet att utforma och uppdatera underlaget inför riktlinjeförändringar

Avlidna på IVA
Caroline Mårdh, Therese Apelqvist, Göran Karlström

Behandlingsstrategi
Pär Lindgren, Peter Nordlund

Datauttag-FoU
Ritva Kiiski-Berggren, Göran Karlström

Diagnosförteckning & Diagnossättning
Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren

Grunddata – Vårdtillfälle
Caroline Mårdh

Influensaregistrering SIRI 
Per Hederström, Lena Andersson

Inrapportering av data
Caroline Mårdh, Therese Apelqvist

Nationella Kvalitetsindikatorer
Peter Nordlund, Johnny Hillgren, Pär Lindgren

Negativa händelser och komplikationer
Christina Agvald Öhman, Emma Larsson

PostIVA-uppföljning 
Eva Åkerman, Anna Eriksson

Riskjustering intensivvård
Peter Nordlund, Lars Engerström

Sederingsskala och sederingsmål
Lars Engerström, Emma Larsson, Eva Åkerman

SOFA
Christina Agvald Öhman, Johnny Hillgren

Svensk intensivvård
Lars Engerström, Johnny Hillgren

Vårdbegäran-MIG
Göran Karlström, Ritva Kiiski-Berggren

Vårdtyngdsmätning NEMS
Therese Apelqvist

Vårdtyngdsmätning VTS2014
Therese Apelqvist, Lena Andersson

Åtgärder och operationer
Pär Lindgren