Utdataportalen

Här kan du lära dig mer om utdataportalen. Titta på instruktionsfilmerna för att få de grundläggande kunskaperna om utdataportalen

Grundläggande information om utdataportalen

Avsnitt 1: Lär dig hur man navigerar mellan portalens olika delar

Avsnitt 2: Gör urval för mer detaljerade rapporter

Avsnitt 3: Presentera resultatet på det mest relevanta sättet

Avsnitt 4: Dela och visa rapporter med specifika urval

Avsnitt 5: Ta snabbt fram en sammansatt bild av hur det ser ut på din avdelning

Avsnitt 6: Förbättringar och nya funktioner i utdataportalen 

Avsnitt 7: Logga in i utdataportalen och spara rapporter