Tiden efter intensivvården

Hur mår jag efter vården på IVA?

Till vanlig vårdavdelning

När du är färdigbehandlad på intensivvårdsavdelningen (IVA) följer ofta en eftervårdstid på en vanlig vårdavdelning. Då vårdnivån på vårdavdelningen är lägre än på IVA är personaltätheten på vårdavdelningen lägre. Det innebär att personalen har fler patienter per person att ta hand om. Efter att ha varit ständigt övervakad av personal och uppkopplad till apparater på IVA kan det därför kännas ensamt och lite oroligt att inte ständigt ha personalen omkring sig. Är du orolig så prata med personalen om det, men övergången till lättare vårdnivå är en helt normal process i tillfrisknandet och personalen finns där för din fortsatta vård och rehabilitering.

Mindre ork och muskelsvaghet

Vårdtiden på IVA kan variera mycket beroende på intagningsorsak och sjukdomsförlopp. Om du har haft en längre vårdtid på IVA kan du uppleva muskelsvaghet, trötthet utmattning och orkeslöshet lång tid efter utskrivningen från sjukhuset. Att inte ha samma ork som innan du blev sjuk kan göra att du blir både besviken och frustrerad. Försiktig träning, exempelvis en kort promenad om du kan eller orkar, kan vara en början för att återfå ork och muskelkraft. Ofta ger sjukgymnasten på vårdavdelningen råd inför hemgången.

Minnesförlust

Du kan också uppleva minnesförlust för vårdtiden på IVA vilket kan bero på mediciner, stress och själva sjukdomen eller traumat. Några har få minnen från vårdtiden andra har haft overklighetsupplevelser, mardrömmar eller hallucinationer som kan besvära efteråt.

Koncentrationssvårigheter och sömnproblem

Ibland kan det vara svårt att koncentrera sig någon längre stund och du kan ha svårt att ta till dig information. Du kan känna dig orolig och nervös och ha svårt för att kunna koppla av. Nedstämdhet är vanligt och det drabbar många patienter. Det är även vanligt med sömnsvårigheter, speciellt den första tiden efter intensivvårdsvistelsen. Du kan besväras av olika drömmar, ofta mardrömmar, som kan vara mycket obehagliga och som kan återkomma under en lång tid.

Humörsvängningar

Humörsvängningar är vanligt efter en intensivvårdsvistelse, men också en rädsla att bli sjuk igen. Detta kan göra att du känner sig stressad. Förvirring, sömnsvårigheter, nedstämdhet och andra psykiska besvär brukar klinga av spontant efter en tid.

Återhämtningen kan ta tid

Det tar tid att återhämta sig från en svår skada eller sjukdom och det är viktigt att inte ställa för höga krav på sig själv. Det kan vara till hjälp att veta att de flesta problem är övergående. Att prata med närstående om problem och vad som hände under vårdtiden kan vara till hjälp.

Viktnedgång och aptitlöshet

Direkt efter intensivvårdsvistelsen kan du vara svullen om t.ex. händer och fötter. Detta försvinner så småningom och istället går du ned i vikt på grund av förlust av muskelmassa och nedsatt aptit. Aptitlösheten kan bero på smak- och luktförändringar som gör att maten inte smakar lika bra som innan och detta gör att du äter mindre. Illamående är också vanligt. Lukt och smakförändringar och aptitlöshet brukar försvinna efter ett tag liksom illamåendet, och besväret med illamående kan avhjälpas om man äter lite och ofta.

Heshet

Heshet är ett annat vanligt problem som du kan drabbas av och beror på att du kanske har haft en endotrakealtub i halsen eller en trakealtub via ett hål i halsen kopplad till en ventilator som hjälpt till med andningen. Rösten kan vara svag och skrovlig och beror ofta på en muskelsvaghet. Du kan ha svårt att hosta ordentligt, ta djupa andetag och lätt bli andfådd vid ansträngning vilket också beror på muskelsvaghet. Heshet brukar gå över av sig själv. När du börjar återhämta dig och gå upp i vikt brukar det gå lättare att hosta och ta djupa andetag.

Håravfall och känslig hud

Håravfall och känslig hud är exempel på andra besvär som kan uppstå och beror dels på viktnedgång och förlust av viktiga vitaminer och mineraler men är också reaktion på den stress som din kropp utsatts för på grund av sjukdom eller skada. Besvären går tillbaka av sig själv efter ett tag.

 

SIR:s rekommendationer för uppföljning efter vårdtiden på IVA

För de patienter som har vårdats längre tid på IVA har SIR vissa rekommendationer. Upplägget kan dock variera mellan olika intensivvårdsavdelningar, och för vissa IVA saknas helt uppföljning. På flera IVA har man inrättat en uppföljningsmottagning dit patient och närstående inbjuds efter utskrivning från sjukhuset. Det SIR rekommenderar är att om du har vårdats längre än 96 timmar på IVA så är det bra och positivt om IVA personalen kan besöka dig på vårdavdelningen. Detta i syfte att knyta en kontakt mellan IVA och vårdavdelningen och bidra till kontinuitet i din vård. Du får då också möjlighet att ställa frågor om din vistelse på IVA och din hälsa. Du och din närstående kan också erbjudas ett besök på intensivvårdens uppföljningsmottagning i syfte att erbjuda dig möjlighet till ytterligare insikt i vad som verkligen hände under vårdtiden, erhålla stöd för att förstå dina upplevelser samt att vid behov erhålla hjälp till remittering för ytterligare stöd