Organisatoriska mätetal donation

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. Ansök om behörighet under fliken webbformulär

Svenska Intensivårdsregistret har fått i uppdrag att skapa webbformulär för att följa de organisatoriska mätetalen 1, 2, 3 och 11. Mätetal 4, 5, 6 och 9 fångas av rapporteringen av Avlidna på IVA.