Valideringsprogrammet

Detta avsnitt handlar om hur du använder dig av valideringsprogrammet  - WebVal för inläsning av filer

Avsnitt 8: Indataportalens valideringsprogram WebVal