Riktlinjer gällande registrering

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering efter att de fastställts av SIR. I några fall presenteras kommande riktlinjer parallellt med de fortsatt gällande, t.ex. inför ett årsskifte.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Från SIR
Publicerad den 17 oktober 2022

Smärta, sedering och delirium-omvårdnadsvariabler

Riktlinje för registrering av omvårdnadsvariablerna smärta, sedering och delirium

Från SIR
Publicerad den 13 oktober 2022

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa, COVID-19 eller annat agens av betydelse – SIRI.

Från SIR
Publicerad den 29 september 2022

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Från SIR
Publicerad den 29 september 2022
HUVUDDOKUMENT

Clinical Frailty Scale

Riktlinje för Clinical Frailty Scale

HUVUDDOKUMENT

Clinical Frailty Scale
Från SIR
Publicerad den 4 maj 2022
HUVUDDOKUMENT

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. (antagna vid årsmötet 2015-03-13).

HUVUDDOKUMENT

Kvalitetsindikatorer