Riktlinjer gällande registrering

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering efter att de fastställts av SIR. I några fall presenteras kommande riktlinjer parallellt med de fortsatt gällande, t.ex. inför ett årsskifte.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Från SIR
Publicerad den 8 september 2023
HUVUDDOKUMENT

SOFA - Daglig

Riktlinje för registrering av organdysfunktion med SOFA - Daglig

HUVUDDOKUMENT

SOFA - Daglig
Från SIR
Publicerad den 20 mars 2023
HUVUDDOKUMENT

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

HUVUDDOKUMENT

Grunddata Vårdtillfalle
Från SIR
Publicerad den 20 december 2022
HUVUDDOKUMENT

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

HUVUDDOKUMENT

Åtgärder
Från SIR
Publicerad den 17 oktober 2022

Omvårdnadsvariabler - Smärta, sedering och delirium

Riktlinje för registrering av omvårdnadsvariablerna smärta, sedering och delirium

Från SIR
Publicerad den 13 oktober 2022

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa, COVID-19 eller annat agens av betydelse – SIRI.