Riktlinjer gällande registrering

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering efter att de fastställts av SIR. I några fall presenteras kommande riktlinjer parallellt med de fortsatt gällande, t.ex. inför ett årsskifte.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Från SIR
Publicerad den 12 maj 2020

HUVUDDOKUMENT

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR

HUVUDDOKUMENT

Rapportering Data
Från SIR
Publicerad den 7 april 2020

HUVUDDOKUMENT

Vårdtyngdsmätning VTS 2014

Riktlinje för VTS2014 - Vårdtyngd Sverige 2014

HUVUDDOKUMENT

VTS2014
Från SIR
Publicerad den 19 mars 2020

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Från SIR
Publicerad den 1 januari 2020

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Från SIR
Publicerad den 5 december 2019

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR