Avlidna på IVA

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. Ansök om behörighet under fliken webbformulär

SIR samarbetar med Socialstyrelsen för att gemensamt skapa förutsättningar för en komplett uppföljning av Avlidna på IVA över hela riket, oavsett om man är medlem i SIR eller inte.

Riktlinje som stödjer mätetalen för organdonation. Se under rubrik Riktlinjer.