Avlidna på IVA

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. 

SIR samarbetar med Socialstyrelsen för att gemensamt skapa förutsättningar för en komplett uppföljning av Avlidna på IVA över hela riket, oavsett om man är medlem i SIR eller inte.

Riktlinje för patienter som avlider på IVA från och med 2024 är publicerad. Nya riktlinjen anpassar variablerna till införandet av DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) som införts som klinisk rutin i ökande omfattning sedan 2019 samt utvecklar flera befintliga variabler (justeringar för att följa resultaten av utredning av donationsviljan där sådan genomförts samt resultaten av poliskontakt i de fall sådan tagits). Fråga om dokumentation av brytpunktsbeslut har tillkommit. Alternativ för barndonatorer <18 år har tillkommit, liksom frågor om viljan till donation för annat medicinskt ändamål.