Avlidna på IVA

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. 

SIR samarbetar med Socialstyrelsen för att gemensamt skapa förutsättningar för en komplett uppföljning av Avlidna på IVA över hela riket, oavsett om man är medlem i SIR eller inte.

Riktlinjen för uppföljning av avlidna på IVA som gäller fr.o.m. 2022-07-01 finns publicerad under riktlinjer.