Avlidna på IVA

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. 

SIR samarbetar med Socialstyrelsen för att gemensamt skapa förutsättningar för en komplett uppföljning av Avlidna på IVA över hela riket, oavsett om man är medlem i SIR eller inte.

Riktlinjen för uppföljning av avlidna på IVA som gäller f.r.o.m 2020-01-01 finns publicerad under riktlinjer. 

Avsikten är dels att kunna följa de nya nationella kvalitetsindikatorerna som är till för att kvalitetssäkra organdonationer hos vårdgivaren samt för att täcka upp för den nya förordningen SFS 2018:307. De nya nationella kvalitetsindikatorerna är framtagna av VOG Organ på uppdrag av Vävnadsrådet.