Kvalitetssäkrad intensivvård

Data_resultat.jpg

Svenska Intensivvårdsregistret startade hösten 2019 projektet ”Säker kvalitet intensivvård”. Detta är ett led i den ändrade roll som kvalitetsregistren får i den nya sjukvårdsorganisationen och kunskapsstyrningen.

SIR fortsätter med Audit under 2022

Audit innebär ett strukturerat stöd för självgranskning av intensivvården med syfte att höja och utvärdera kvaliteten i inrapporterade SIR-data, höja kvaliteten på intensivvården lokalt och nationellt samt att stimulera till kvalitetsförbättrande uppföljning. 

Höstens planerade besök ser ut så här.

  • Sunderbyn 27-28/9
  • Sundsvall 25-26/10 
  • Eksjö 8-9/11
  • Örnsköldsvik 15-16/11 
  • Norrköping 29-30/11 
  • Jönköping 6-7/12 

Vill din avdelning ha besök eller mer information? Kontakta då: 
Frida Lundin

Kontakt- och bokningsansvarig Audit

Namn
Frida Lundin
Telefon
Adress
Linköping

Ansvarig SIR:s styrelse Audit

Namn
Peter Nordlund
Telefon
Adress
Jönköping

Ansvarig SIR:s styrelse Audit

Namn
Pär Lindgren
Telefon
Adress
Växjö