Kvalitetssäkrad intensivvård

Data_resultat.jpg

Svenska Intensivvårdsregistret startade hösten 2019 projektet ”Säker kvalitet intensivvård”. Detta är ett led i den ändrade roll som kvalitetsregistren får i den nya sjukvårdsorganisationen och kunskapsstyrningen.

Audit innebär ett strukturerat stöd för självgranskning av intensivvården med syfte att höja och utvärdera kvaliteten i inrapporterade SIR-data, höja kvaliteten på intensivvården lokalt och nationellt samt att stimulera till kvalitetsförbättrande uppföljning. 

 

Vårterminens sista besök har precis avslutats, vi vill passa på att tacka Växjö, Ljungby, Karlstad, SöS MIVA och SöS IVA för ett mycket bra arbete och ett mycket trevligt välkomnande. Vi ser fram emot att ses igenom om ett år.  

Höstterminens besök är i startfållan och vi ser fram emot att få besöka er under hösten. 

  • Lund IVA 1-2/10
  • NIVA Linköping 8-9/10
  • Sundsvall 15-16/10
  • Nyköping 26-27/11

Planering för Auditbesök 2025 är i full gång. De avdelningar som står är i kö är kontaktade för lediga datum. Det finns fortfarande några platser kvar för 2025. 

Vill din avdelning ha besök eller mer information? Kontakta då: 
Frida Lundin

Kontakt- och bokningsansvarig Audit

Namn
Frida Lundin
Telefon
Adress
Linköping

Ansvarig SIR:s styrelse Audit

Namn
Peter Nordlund
Telefon
Adress
Jönköping

Ansvarig SIR:s styrelse Audit

Namn
Pär Lindgren
Telefon
Adress
Växjö