Kvalitetssäkrad intensivvård

Data_resultat.jpg

Svenska Intensivvårdsregistret startade hösten 2019 projektet ”Säker kvalitet intensivvård”. Detta är ett led i den ändrade roll som kvalitetsregistren får i den nya sjukvårdsorganisationen och kunskapsstyrningen.

Audit innebär ett strukturerat stöd för självgranskning av intensivvården med syfte att höja och utvärdera kvaliteten i inrapporterade SIR-data, höja kvaliteten på intensivvården lokalt och nationellt samt att stimulera till kvalitetsförbättrande uppföljning. 

 

Nu drar Audit besöken för 2024 igång. Vi ser fram emot att få besöka er. 

  • Växjö 16-17/4
  • Ljungby 23-24/4
  • Karlstad 7-8/5
  • SöS MIVA 14-15/5
  • SöS IVA 28-19/5
  • Lund IVA 1-2/10
  • NIVA Linköping 8-9/10
  • Sundsvall 15-16/10
  • Nyköping 26-27/11

Planering för Auditbesök 2025 är i full gång. Det finns fortfarande några platser kvar. 

Vill din avdelning ha besök eller mer information? Kontakta då: 
Frida Lundin

Kontakt- och bokningsansvarig Audit

Namn
Frida Lundin
Telefon
Adress
Linköping

Ansvarig SIR:s styrelse Audit

Namn
Peter Nordlund
Telefon
Adress
Jönköping

Ansvarig SIR:s styrelse Audit

Namn
Pär Lindgren
Telefon
Adress
Växjö