Kvalitetssäkrad intensivvård

Data_resultat.jpg

Svenska Intensivvårdsregistret startade hösten 2019 projektet ”Säker kvalitet intensivvård”. Detta är ett led i den ändrade roll som kvalitetsregistren får i den nya sjukvårdsorganisationen och kunskapsstyrningen.

SIR fortsätter med Audit under 2023

Audit innebär ett strukturerat stöd för självgranskning av intensivvården med syfte att höja och utvärdera kvaliteten i inrapporterade SIR-data, höja kvaliteten på intensivvården lokalt och nationellt samt att stimulera till kvalitetsförbättrande uppföljning. 

Under 2023 kommer dessa avdelningar besökas. 

  • Borås 4-5/4
  • Umeå 18-19/4
  • Örnsköldsvik 25-26/4 
  • Lycksele 9-10/5 
  • Falun 16-17/5
  • Linköping IVA 26-27/9
  • Sollefteå 3-4/10
  • Skellefteå 17-18/10
  • Mölndal IVA 7-8/11
  • Värnamo 5-6/12

Vill din avdelning ha besök eller mer information? Kontakta då: 
Frida Lundin

Kontakt- och bokningsansvarig Audit

Namn
Frida Lundin
Telefon
Adress
Linköping

Ansvarig SIR:s styrelse Audit

Namn
Peter Nordlund
Telefon
Adress
Jönköping

Ansvarig SIR:s styrelse Audit

Namn
Pär Lindgren
Telefon
Adress
Växjö