Webbformulär

Ansök om behörighet till SIR:s olika funktioner

Du kan bl.a. söka behörighet för inrapportering av XML-fil, olika webbformulär, nedladdning av filer t.ex mortalitetsfil samt till utbildningsportalen. Se de olika webbformulären i menyn till vänster.

Registrera ditt kort och ansök om behörighet genom att börja sätta i ditt SITHS-kort i kortläsaren på datorn.

  1. Klicka på knappen Ansök om behörighet till höger
  2. Ange din kod för legitimering
  3. Ange vad du behöver behörighet till via knappen "Begär åtkomst till SIR:s webbformulär" som finns på den sidan

 När du registrerat ditt kort får du mail från oss när behörigheten lagts upp. Har du redan behörighet till något av SIR:s olika funktioner på Indataportalen men behöver ytterligare behörighet - upprepa stegen ovanför.