Webbformulär

Inrapportering av data via webb och enkäthantering

Här ansöker Du om behörighet till SIR:s olika webbformulär. Du kan även söka behörighet för nedladdning av filer t.ex mortalitetsfil. De olika webbformulären hittar du i menyn till vänster.

Registrera ditt kort och ansök om behörighet genom att sätta i ditt SITHS-kort i kortläsaren på datorn.

  1. Klicka på knappen Ansök om behörighet till höger
  2. Ange din kod för legitimering
  3. Ange till vilket/vilka webbformulär du behöver behörighet till via knappen "Begär åtkomst till SIR:s webbformulär" som finns på den sidan

 

När du registrerat ditt kort får du mail från oss när behörigheten lagts upp.

Har du redan behörighet till ett webbformulär och behöver ytterligare behörighet så gör du som ovan och anger det nya webbformuläret du behöver tillgång till.