Utdataportalen

Inrapporterad intensivvårdsdata. Utdata i SIR presenteras i form av dynamiska utdataportaler där man kan göra egna urval, men utgå ifrån grunddefinierade standardrapporter.

Länk till Utdataportalen  återfinns i menyn till höger och genväg finns även i sidfoten.

En av förutsättningarna för kvalitetsregisterverksamheten är att sprida utdata och göra dem användbara. Arbetet med att designa rapporter och hantera olika möjliga urval är en  uppgift som vi lägger en stor del av våra resurser på.

Publika data får användas, men källa ska redovisas beroende på vilka data/rapporter du använder: T.ex. Svenska Intensivvårdsregistret https://portal.icuregswe.org/utdata/ och årtal (t.ex. 2008-2012) om du hämtat data där.

Är det från årsrapport så anger du Svenska Intensivvårdsregistrets årsrapport och årtal. I allmänna sammanhang beroende på skriftspråk Svenska Intensivvårdsregistret eller engelska The Swedish Intensive Care Registry

Introduktion till Utdataportalen. Fler filmer finns här