Utdataportalen

Innehåller inrapporterad intensivvårdsdata. Utdata i SIR presenteras i form av dynamiska utdataportaler där man kan göra egna urval, men utgå ifrån grunddefinierade standardrapporter.

Länk till Utdataportalen  återfinns i menyn till höger och genväg finns även i sidfoten. En av förutsättningarna för kvalitetsregisterverksamheten är att sprida utdata och göra dem användbara. Arbetet med att designa rapporter och hantera olika möjliga urval är en  uppgift som vi lägger en stor del av våra resurser på.

Funktionalitet

I SIR är data öppet tillgängliga för utsökning. Inom respektive portal finns möjligheter att göra urval och även att spara undan rapporter för egen återanvändning. Det finns också förklaringar till vad varje rapport visar. Portalen innehåller data från 2008 och framåt, och då bara data med valideringsnivå "Registrerar alltid". Funktion med möjlighet att spara dina egna urval som rapporter. För att kunna spara egna rapporter behöver du vara inloggad med SITHS-kort på utdataportalen. För det krävs ingen särskild behörighet utan det enda du behöver göra är att sätta in ditt SITHS-kort och logga in på Utdataportalen. 

Använda publika data

Publika data får användas, men källa ska redovisas beroende på vilka data/rapporter du använder. Exempel: Svenska Intensivvårdsregistret, 
https://portal.icuregswe.org/utdata/ och årtal (t.ex. 2008-2012) om du hämtat data där.

Gäller det årsrapport så anges Svenska Intensivvårdsregistrets årsrapport och årtal.
I allmänna sammanhang beroende på skriftspråk - Svenska Intensivvårdsregistret eller The Swedish Intensive Care Registry

Instruktionsfilm

Introduktion till Utdataportalen. Fler filmer finns här