Data & resultat

Inrapportering av data via webb och enkäthantering, dynamiska utdataportaler, publikationer, förbättringsarbeten och årsrapporter. Här finns information om inloggning och olika behörigheter. Nedan finns genvägar för att snabbt kunna navigera dig direkt till Ut- eller Indataportalen. Ansöka om behörighet eller titta på instruktionsfilmer om bl.a. Utdataportalen.

Hitta snabbt