Patient & Närstående

För er som kommit i kontakt med vården på en intensivvårdsavdelning som patient, närstående eller besökare. Vi vill beskriva vilken vård som erbjuds och vad det kan innebära att få en livshotande/svår sjukdom och genomgå olika behandlingar

Hitta snabbt