WebVal

WebVal är ett webbaserat valideringsprogram.

Programmet gör en teknisk kontroll av xml-filen samt validering av datainnehållet utifrån avdelningens egna inställningar om vilka variabler man avser rapportera till SIR.