WebVal

WebVal är ett webbaserat valideringsprogram.

Programmet gör en teknisk kontroll av xml-filen samt validering av datainnehållet utifrån avdelningens egna inställningar om vilka variabler man avser rapportera till SIR. Titta på filmen nedan. 

SIR har också en funktion för automatiserad rapportering av XML-filen för vårdtillfälle
Läs mer i relaterade länkar...

Avsnitt 8: Hur man använder indataportalens webbvalideringsprogram för inläsning av filer