Publikationer

Vetenskapliga publikationer som utgår från Svenska Intensivvårdsregistret. Om SIR är medförfattare i arbetet eller arbetet utgår från SIR-data lägger vi in arbetet i förteckningen. Vi kan inte garantera att förteckningen är fullt ut aktuell när det gäller presentationer eller abstracts. Meddela oss gärna om något saknas.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Association between chronic kidney disease, obesity, cardiometabolic risk factors, and severe COVID-19 outcomes"

Artikel
Kidney International Reports
Författare
Annika Sörling, Per Nordberg, Robin Hofmann, Henrike Häbel, Per Svensson
Publicerad
2023
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Hyperoxemia after reperfusion in cardiac arrest patients: a potential dose–response association with 30-day survival"

Artikel
Critical Care
Författare
Akil Awad, Per Nordberg, Martin Jonsson, Robin Hofmann, Mattias Ringh, Jacob Hollenberg, Jens Olson & Eva Joelsson-Alm
Publicerad
2023
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Optimized diagnosis-based comorbidity measures for all-cause mortality prediction in a national population-based ICU population"

Artikel
Critical Care
Författare
Anna Aronsson Dannewitz, Bodil Svennblad, Karl Michaëlsson, Miklos Lipcsey, Rolf Gedeborg
Publicerad
2022
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Risks of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and bleeding after covid-19: nationwide self-controlled cases series and matched cohort study"

Artikel
the bmj
Författare
Ioannis Katsoularis, Osvaldo Fonseca-Rodríguez, Paddy Farrington, Hanna Jerndal, Erling Häggström Lundevaller, Malin Sund, Krister Lindmark, Anne-Marie Fors Connolly
Publicerad
2022
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Airway management procedures in Swedish emergency department patients - a national retrospective study"

Artikel
BMC Emergency Medicine
Författare
Wilhelms SB, Wilhelms DB
Publicerad
2022
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Androgen deprivation therapy and risk for COVID-19"

Artikel
Wiley Online Library
Författare
Rolf Gedeborg, Stacy Loeb, Johan Styrke, Ritva Kiiski-Berggren, Hans Garmo, Pär Stattin
Publicerad
2022
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Strain on the ICU resources and patient outcomes in the COVID-19 pandemic: A Swedish national registry cohort study"

Artikel
European Journal of Anaesthesiology
Författare
Stattin, Karl; Frithiof, Robert; Hultström, Michael; Lipcsey, Miklos; Kawati, Rafael
Publicerad
2022
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Immigrant background and socioeconomic status are associated with severe COVID-19 requiring intensive care"

Artikel
Scientific Reports
Författare
Per Nordberg, Martin Jonsson, Jacob Hollenberg, Mattias Ringh, Ritva Kiiski Berggren, Robin Hofmann, Per Svensson
Publicerad
2022
Kategori: ScientificArticle
Titel

"A comparison of impact of comorbidities and demographics on 60-day mortality in ICU patients with COVID-19, sepsis and acute respiratory distress syndrome"

Artikel
Scientific reports
Författare
Björn Ahlström, Robert Frithiof, Ing-Marie Larsson, Gunnar Strandberg, Miklos Lipcsey & Michael Hultström
Publicerad
2022
Kategori: ScientificArticle
Titel

"Impact of obesity on intensive care outcomes in patients with COVID-19 in Sweden—A cohort study"

Artikel
PLOS ONE
Författare
Sjögren L,Stenberg E,Thuccani M,Martikainen J,Rylander C,Wallenius V,Olbers T,Kindblom J M.
Publicerad
2021