Publikationer

Vetenskapliga publikationer som utgår från Svenska Intensivvårdsregistret. Om SIR är medförfattare i arbetet eller arbetet utgår från SIR-data lägger vi in arbetet i förteckningen. Vi kan inte garantera att förteckningen är fullt ut aktuell när det gäller presentationer eller abstracts. Meddela oss gärna om något saknas.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Forskning,  FocusReport,  ScientificArticle,  Abstract,  PosterOrPresentation, 
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Long-term survival in out-of-hospital cardiac arrest patients treated with targeted temperature control at 33 °C or 36 °C: A national registry study"
Tidskrift
Resuscitation
Författare
Abazi L, Awad A, Nordberg P, Jonsson M, Taccone F S, Wickerts C J, Svensson L, Hollenberg J, Ringh M, Forsberg S
Publicerad
2019
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Svensk intensivvårdsmortalitet och platstillgång i internationell jämförelse"
Poster
SFAI-möte Göteborg
Författare
Lars Engerström
Publicerad
2019
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Artificial neural networks improve and simplify intensive care mortality prognostication: a national cohort study of 217,289 first-time intensive care unit admissions"
Tidskrift
Journal of Intensive Care
Författare
Holmgren G, Andersson P, Jakobsson A och Frigyesi A
Publicerad
2019
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Uppföljning av intensivvårdspatienter behandlade med kontinuerlig njurersättningsterapi"
Poster
SFAI-möte Linköping
Författare
Hasselberg L, Alkemark C, Oldner A, Westerberg P A, Hammarskjöld F
Publicerad
2018
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Withholding or withdrawing of life-sustaining therapy in older adults (≥ 80 years) admitted to the intensive care unit"
Artikel
Intensive Care Med
Författare
Guidet B, Flaatten H, Boumendil A, Morandi A, Andersen FH, Artigas A, Bertolini G, Cecconi M, Christensen S, Faraldi L, Fjølner J, Jung C, Marsh B, Moreno R, Oeyen S, Öhman CA, Pinto BB, Soliman IW, Szczeklik W, Valentin A, Watson X, Zafeiridis T, De Lange DW; VIP1 study group
Publicerad
2018
Kategori: ScientificArticle
Titel
"The Significance of Risk Adjustment for the Assessment of Results in Intensive care"
Avhandling
Linköpings universitet
Författare
Lars Engerström
Publicerad
2018
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Ward nurses' experiences of he discharge process between intensive care unit and general ward"
Tidskrift
Nursing in Critical care
Författare
Kauppi W, Proos M. Olausson S
Publicerad
2018
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Children aged 0-16 admitted to Swedish intensive care units and paediatric intensive care units showed low mortality rates"
Publikation
Acta Paediatrica
Författare
Larsson Viksten J, Engerström L, Steinvall I, Samuelsson A, Fredrikson M, Walther S, Sjöberg FB
Publicerad
2018
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Reducing night-time discharge from intensive care. A nationwide improvement project with public display of ICU outcomes"
Tidskrift
Journal of critical care
Författare
Parenmark F, Karlström G, Nolin T, Fredrikson M, Walther SM
Publicerad
2018
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Impact of resuscitation fluid bag size availability on volume of fluid administration in the intensive care unit"
Tidskrift
Acta Anesthesiologica Scandinavia
Författare
Horst S, Kawati R, Rasmusson J, Pikwer A, Castegren M, Lipcsey M
Publicerad
2018