Publikationer

Vetenskapliga publikationer som utgår från Svenska Intensivvårdsregistret. Om SIR är medförfattare i arbetet eller arbetet utgår från SIR-data lägger vi in arbetet i förteckningen. Vi kan inte garantera att förteckningen är fullt ut aktuell när det gäller presentationer eller abstracts. Meddela oss gärna om något saknas.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Forskning,  FocusReport,  ScientificArticle,  Abstract,  PosterOrPresentation, 
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Svensk intensivvårdsmortalitet och platstillgång i internationell jämförelse"
Poster
SFAI-möte Göteborg
Författare
Lars Engerström
Publicerad
2019
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Long-term survival in out-of-hospital cardiac arrest patients treated with targeted temperature control at 33 °C or 36 °C: A national registry study"
Tidskrift
Resuscitation
Författare
Abazi L, Awad A, Nordberg P, Jonsson M, Taccone F S, Wickerts C J, Svensson L, Hollenberg J, Ringh M, Forsberg S
Publicerad
2019
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Prognos efter intensivvård för KOL-exacerbation hos patienter med respektive utan långtidsoxygenbehandling"
Poster
Svenska lungkongressen
Författare
Nyström H, Berkius J, Ekström M, Walther S, Inghammar M
Publicerad
2019
Kategori: ScientificArticle
Titel
"C-reactive protein as a prognostic factor in intensive care admissions for sepsis: A Swedish multicenter study"
Tidskrift
Journal of Critical Care
Författare
Koozi H, Lengquist M, Frigyesi A
Publicerad
2019
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"What about fever?"
Muntlig presentation
SFAI kongress, Göteborg
Författare
Jonas Sundén-Cullberg
Publicerad
2019
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Influence of outcome and education on outcomes of intensive care in a Healthcare system with full universal Health Insurance - a Nationwide analysis of individual-level data"
Poster
ESICM Berlin
Författare
Walther S, Orvelius L, Kristensson M, Sjöberg F
Publicerad
2019
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Abdominal Compartment Syndrome after Surgery for Abdominal Aortic Aneurysm: Subgroups, Risk Factors, and Outcome"
Tidskrift
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Författare
Ersryd S, Djavani Gidlund K, Wanhainen A, Smith L, Björck M
Publicerad
2019
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Artificial neural networks improve and simplify intensive care mortality prognostication: a national cohort study of 217,289 first-time intensive care unit admissions"
Tidskrift
Journal of Intensive Care
Författare
Holmgren G, Andersson P, Jakobsson A och Frigyesi A
Publicerad
2019
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"National Quality indicator 0ne in Sweden explores resources and compliance to national guidelines 2018"
Muntlig presentation
European Society for Intensive Care Medicine årlig konferens, Berlin
Författare
Christina Agvald Öhman, Lars Engerström
Publicerad
2019
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Increased risk of dying if discharged with inter-hospital transfer due to lack of ICU beds. A nationwide study from the Swedish Intensive Care Registry"
Muntlig presentation
ESICM Berlin
Författare
Fredric Parenmark
Publicerad
2019