Q1. Följer riktlinje för svensk intensivvård

Q1 består i en serie frågor som syftar till att dels klargöra i vilken utsträckning avdelningen följer ” Riktlinjer för svensk intensivvård” utfärdad av SIS/SFAI och dels syftar till att ge information om avdelningen som är av värde fö̈r tolkningen av rapporteringen till Svenska Intensivvårdsregistret som helhet.