Q1. Följer riktlinje för svensk intensivvård

Q1 består i en serie frågor som syftar till att dels klargöra i vilken utsträckning avdelningen följer ” Riktlinjer för svensk intensivvård” utfärdad av SIS/SFAI och dels syftar till att ge information om avdelningen som är av värde fö̈r tolkningen av rapporteringen till Svenska Intensivvårdsregistret som helhet.

Angående platsredovisningen (fråga 6) ska basnivån fyllas i och inte eventuellt eskalerat läge. De uppgifterna fångas upp i tertialrapporteringen (v.12, 29 och 42) och i den dagliga nationella rapporteringen.