Forskning

Forskning är ett av de syften som finns bakom kvalitetsregistret utöver det grundläggande att förbättra vårdens kvalitet. Här hittar du information om FoU-ansökningar, processen runt dem och den ansökningsblankett som ska användas vid ansökan om datauttag. 

Välkommen med din ansökan!

Hitta snabbt