För professionen

Här finns dokumentation hur man informerar patienter om registrering i kvalitetsregister samt dokument att ladda ner för att lämna till patienter. Vi har samlat länkar till internationella ICU-register, rapporter och andra webbplatser som har anknytning till intensivvård. Länksamlingen växer successivt, gärna med förslag från er. 

Hitta snabbt