Kontaktvägar i SIR

Team.jpg

Svenska Intensivvårdsregistret har sitt juridiska säte i Region Värmland, med administration och kontaktytan utåt förlagd primärt till arbetsledare och ordförande för registret som är utsedd av styrelsen. Svenska Intensivvårdsregistrets kontaktpersoner till media är ordförande och arbetsledare

SIR:s arbetsledning består av:

Ordförande

Namn

Johnny Hillgren

Telefon

+46 (0)26 154085

Adress

Gävle
Vald tom mars 2021

Arbetsledare

Namn

Göran Karlström

Telefon

+46(0)70 2747529

Adress

Svenska Intensivvårdsregistret
c/o Snårstadstorp 511 655 93 Karlstad