Kontaktvägar i SIR

Svenska Intensivvårdsregistret har sitt juridiska säte i Region Värmland, med administration och kontaktytan utåt förlagd primärt till arbetsledare och ordförande för registret som är utsedd av styrelsen. 

Kontakt

Namn
Svenska Intensivvårdsregistret C/O Göran Karlström
Telefon
010-839 14 90
Mailadress
Adress
Region Värmland
Regionhuset D2, 651 82 Karlstad

Ordförande

Namn
Johnny Hillgren
Telefon
010-839 14 90
Adress
Gävle
Vald tom mars 2023

Arbetsledare

Namn
Göran Karlström
Telefon
+46(0)70 274 75 29
Adress
Svenska Intensivvårdsregistret
Region Värmland, Regionhuset D2, 651 82 Karlstad