Kontaktvägar i SIR

Svenska Intensivvårdsregistret har sitt juridiska säte i Region Värmland, med administration och kontaktytan utåt förlagd primärt till arbetsledare och ordförande för registret som är utsedd av styrelsen. 

Kontakt

Namn
Svenska Intensivvårdsregistret
Telefon
010-839 14 90
Mailadress
Adress
c/o Snårstadtorp 511
655 93 Karlstad

Ordförande

Namn
Johnny Hillgren
Telefon
+46 (0)26 154085
Adress
Gävle
Vald tom mars 2022

Arbetsledare

Namn
Göran Karlström
Telefon
+46(0)70 2747529
Adress
Svenska Intensivvårdsregistret
c/o Snårstadstorp 511 655 93 Karlstad