Q6. Uppmärksammande av möjliga donatorer

Indikatorn motsvarar ”Andel uppmärksammade avlidna möjliga donatorer på IVA bland totala antalet avlidna möjliga donatorer” enligt ”Mätetal för organdonation” beslutade av Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod.