Q6. Uppmärksammande av möjliga donatorer

Indikatorn motsvarar ”Andel uppmärksammade avlidna möjliga donatorer på IVA bland totala antalet avlidna möjliga donatorer” enligt ”Mätetal för organdonation” beslutade av Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod. 

Uppmärksammande av möjliga donatorer

Visar andel (%) uppmärksammade möjliga donatorer. Andelen beräknas av det totala antalet avlidna på IVA som uppfyllt kriterierna för möjlig donator.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen