Registrering av vårdbegäran

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. Ansök om behörighet under fliken webbformulär

SIR arbetar för att samla dokumentation kring vårdbegäran av patienter som eventuellt behöver intensivvård. I ett första steg omfattar det konsultationer där man noterat försämring av patienter och diskussion kring vårdnivå och vårdbehov behöver tas. Dessa riktlinjer avser inte akut vårdbegäran uppkommen p.g.a. akut livshotande tillstånd. Om detta inträffar för patient som har pågående vårdbegäran så ska detta inte klassas som en ”ordinarie bedömning” utan hanteras som ett ”larm”. 

Fr.o.m. 2019-11-14 gäller en ny uppdatering av riktlinjen och protokoll för registrering av MIG-patienter. NEWS2 är nu tillgängligt som bedömningsskala.