Registrering av vårdbegäran

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. Ansök om behörighet under fliken webbformulär

SIR arbetar för att samla dokumentation kring vårdbegäran av patienter som eventuellt behöver intensivvård. I ett första steg omfattar det konsultationer där man noterat försämring av patienter och diskussion kring vårdnivå och vårdbehov behöver tas.
Detta webbformulär rekommenderas att tillämpas för patienter ≥16 år. Det finns dock ingen spärr mot registrering av yngre personer. Riktlinjer för Vårdbegäran avser inte akut vårdbegäran uppkommen p.g.a. akut livshotande tillstånd som hanteras inom gängse larmsystem.

Fr.o.m. 2018-01-01 gäller en ny uppdatering av riktlinje och protokoll för registrering av MIG-patienter. Anledningen är en ny validerad NEWS skala. Detta innebär inga förändringar i gränsvärden, men KOL tillägget har tagits bort. För de avdelningar som använder sig av NEWS- skalan kommer indataformuläret automatiskt byta till ny NEWS-beräkning och tar bort KOL-frågan för registreringar efter 1/1 2018. Från årsskiftet blir det olika NEWS-rapporter i utdata, beroende på om man vill titta på tiden före eller efter 1/1 2018.

SIR arbetar för att föra in NEWS2 som nu är översatt till svenska .
Mer information kommer.