Influensa och virusinfektion

SIR har sedan 2014/2015 haft ett samarbete med Folkhälsomyndigheten att registrera alla influensafall som vårdats på intensivvårdsavdelningar i Sverige - SIRI (SIR-Influensaövervakning).

Bakgrund

Avsikten med SIRI är att så tidigt som möjligt kunna identifiera en ovanlig anhopning av sjukdomsfall, kartlägga svåra symtom och riskfaktorer, karaktärisera virus, monitorera IVA-belastningen samt följa effekter av åtgärder som vaccination och medicinering. Målet är också att i efterhand, inför ett nytt framtida hot, använda data som underlag för jämförande utvärderingar av bl.a. insatta åtgärders effekter. Nya luftvägsvirus uppkommer med regelbundenhet och har vid flera tillfällen de senaste åren gett upphov till epi/pandemier som t.ex. MERS/SARS och nu COVID-19 (Coronavirus Disease) orsakat av SARS-Cov-2. COVID-19 har varit möjligt att registrera i SIR sen mars 2020.