SIRI Influensaregistrering

För behörighet till webbformuläret krävs inloggning via SITHS-kort. Ansök om behörighet under fliken webbformulär

Folkhälsomyndigheten (FoHM) och SIR har ett samarbete med målet att skapa ett rapporteringssystem av patienter som vårdas på IVA med laboratorieverifierad influensa. Avsikten är att så tidigt som möjligt identifiera en ovanlig anhopning av fall, kartlägga svåra symtom och riskfaktorer, karakterisera virus och kunna följa IVA-belastningen och effekter av åtgärder som vaccination samt medicinering. Målet är också att i efterskott, inför ett nytt framtida hot, att data ska kunna vara underlag för jämförande utvärderingar.

Vilka fall ska rapporteras?

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på IVA ska rapporteras. Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. Detta beror dels på att inrapporteringen matchas mot inrapporterat vårdtillfälle när det kommer in till SIR, och då kan vi se total vårdtid och t.ex. alla åtgärder som är utförda. Dels för att portalen visar antal registrerade vårdtillfällen dvs speglar verkligheten om belastningen på IVA. Dubbelregistreringar av unika id kommer att gallras bort av FoHM.

När ska man rapportera?

Ett fall ska registreras så snart det är möjligt efter vårdstart. SIRI är aktivt året runt, och inte bara begränsat till influensasäsongerna. Influensafall som uppträder under sommaren och behöver intensivvård är av särskilt stort intresse, då detta kan vara första signalen på ett nytt, pandemiskt eller mer virulent virus.

Aktuellt

Influensasäsongen 2018–2019 dominerades av influensa A. Under vecka 7 var det flest patienter som insjuknade med influensa som behövde intensivvård.

Läs hela sammanfattningen från Folkhälsomyndigheten