Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Oplanerad extubation - SK-070

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
23 april 2024 kl. 07:45
Fråga
Avsändare: Region Västmanland

Exempel: Medvetandesänkt patient (intox) extuberas oplanerad själv ”i nattens mörker” . Blivit hypoxisk ,desaturerar till <80%, undersköterska drar larmet, IVA ssk kommer och påbörjar syrgastillförsel med förbättrad syresättning som effekt, narkosläkaren kommer och bedömer andning som acceptabel, patient läggs på sidan och aldrig reintuberas. Skrivs ut från avdelningen nästa morgonen. Avvikelse rapporteras lokalt dock man inte registrerar komplikation och rapporterar inte till SIR med tolkning att extubation har inte lett till allvarlig händelse. Rätt eller fel? Oklarhet gäller definitionen där man påtalar att "SK-070 dokumenteras oavsett händelsens allvarlighetsgrad" R: Förtydliggöra rubriken på komplikation 070 till Oplanerad extubation /dekanylering oavsett allvarlighetsgrad eller I definitionen ange att komplikation ska registreras endast om den lett till allvarlig händelse av betydande eller katastrofal allvarlighetsgrad.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Riktlinjen kan innebära tolkningsproblem dels att det står leder till allvarlig händelse men att det senare står allvarlighetsgraden i SK-070 kan variera från mindre, måttlig, betydande till katastrofal. SK-070 dokumenteras oavsett händelsens allvarlighetsgrad.Det vill säga att det skulle vara allvarligt men samtidigt mindre allvarligt. Den situation som beskrivs skulle kunna falla inom mindre allvarlig och därmed rapporteras. Att desaturera är potentiellt allvarligt speciellt om det inte upptäcks men här upptäcks det och åtgärdas vilket skulle leda till bedömningen mindre allvarligt. Rekommendation att rapportera SK-070 i nuläget. Vi håller på att revidera riktlinjen och ska försöka förtydliga.

Ämne: Variabellista

Kategori
Forskning
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 mars 2024 kl. 06:58
Fråga
Avsändare: Forskare

Jag undersöker möjligheten att göra en studie som inkluderar data från Svenska Intensivvårdsregistret. Jag hittar ingen variabellista. Finns det en sådan?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Hej,
SIR är anslutet till Vetenskapsrådets metadataverkyg RUT. Forskare hänvisas dit för variabelinnehåll.
https://www.registerforskning.se/sv/

Ämne: VAP

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
31 januari 2024 kl. 08:55
Fråga
Avsändare:

Vilket tidsintervall bedöms vara relevant mellan radiologi och mikrobiologi för att ställa diagnos VAP? Tex rtg med progress av infiltrat dag 5 och skyddad borste tas dag 7 med signifikant växt; är det för långt mellan rtg och mikrobiologisk diagnostik?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I vår riktlinje står det:
För att uppfylla kriterierna för verifierad VAP ska odlingen med signifikant växt vara tagen ≤ 48 timmar före/efter tiden för röntgenundersökningen. Läs riktlinjen

Ämne: RAND-36

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
17 januari 2024 kl. 07:52
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Finns RAND-36 på andra språk utöver svenska och engelska? Var kan vi få tag på detta?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Svenska Intensivvårdsregistret har inte tillgång till någon översättning i dagsläget.

Ämne: SAPS - komorbiditet

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
14 juni 2023 kl. 22:22
Fråga
Avsändare: Region Värmland

I Box 1 för beräkning av SAPS bockar man i rutor avseende komorbiditet. Vid levercirros bockar man förstås i den rutna, men ska man också bocka i rutan "speciell terapi" med resonemanget att svår cirros innebär en en immundysfunktion, alltså "annan sjukdom som nedsätter infektionsförsvaret", eller är redan hänsyn taget till det i och med att man bockat i rutan "cirros"?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vanliga sekundära effekter av levercirros bedöms ingå i komorbiditeten levercirros, så ”speciell terapi” behöver inte också bockas i på grund av levercirros. Det är dock inte negerat i originaldokumentationen som för en del andra sjukdomar.

Ämne: Tracheostomi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 mars 2023 kl. 07:43
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Ska endast tracheostomier som anläggs hos oss registreras? Dvs om en patient flyttas från annan IVA där den tracheostomerats till oss - ska vi registrera den då?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Denna åtgärd skall enbart registreras när den har utförts under vårdtillfället på registrerande IVA. Det vill säga om patienten flyttas till annan IVA efter fått tracheostomi ska inte mottagande IVA registrera denna åtgärd.