Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: VTS

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

16 maj 2019 kl. 09:14
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

  1. VTS Indikator 6 - Intravenös och enteral tillförsel, Ingår epidural infusion och/eller injektion?
  2. VTS Indikator 10 - Närstående och externa kontakter, Räknas Sjukgymnaster och Arbetsterapeuter in här? 
  3. Indikator 2 CNS, Innebär "uppkoppling av EEG" under måttlig vårdtyngd, 2 poäng, kontinuerlig EEG övervakning eller får man även 2 poäng vid EEG som tillfälligt utförs av extern personal? 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

  1. Ja det räknas in där
  2. Uppskattad tidsåtgång för all personal som deltar i det patientnära arbetet ska räknas samman

  3. Man får inga poäng om extern personal utför arbetet. Externa kontakter poängsätts under indikator 10.

Ämne: Intensivvårdstillgänglighet

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

7 maj 2019 kl. 17:33
Fråga
Avsändare: Region Örebro

Hur många intensivvårdplatser Per 100 000 invånare har Sverige.? Finns någon rekommendation för olika typer av sjukhus-exempelvis universitetssjukhus, länsdelssjukhus?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I årsrapporten för 2017 finns en artikel under avsnittet Demografi där tillgången till IVA-platser per 100 000 invånare per län analyserades. Vi kommer även att ta upp detta i årets årsrapport som släpps under maj. Några skrifliga rekommendationer angående just IVA-platser finns inte.                                 

 

 

 

Länk till årsrapporten för 2017

Ämne: PICC-line

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

2 maj 2019 kl. 16:47
Fråga
Avsändare: Region Norrbotten

Ska inläggning/bruk av befintlig PICC-line registreras som en central infart under åtgärder?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det ska den. Den ligger som alternativa koder för CVK. SP105, Inläggning av perifert insatt central kateter (PICC) och ingår under CVK vid bruk av befintligt.      

Se riktlinjen 

Ämne: BIS-monitorering?

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

17 april 2019 kl. 18:26
Fråga
Avsändare: Region VästerNorrland

Kan BIS-monitorering (står visst för bispectral index och monitorering av SR =suppression ratio) vara något som skall åtgärds-registreras som " noninvasiv cerebral monitorering" SS796?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, SS796 passar bra. Den heter "annan cerebral monitorering" hos Socialstyrelsen. OK att använda för BIS.

Ämne: Indikator 5, Njure

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

17 april 2019 kl. 06:47
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Gäller spoldropp, kontinuerlig eller intermittent blåssköljning, endast vid hematurikateter?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Poängsättning gäller vid spoldropp, kontinuerlig eller intermittent blåssköljning oavsett vilken typ av kateter som används. 

Ämne: Parainfluensavirus till SIRI?

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

5 april 2019 kl. 10:01
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Jag har nu en patient med positiv Parainfluensavirus 3-RNA. Patienten har inte problem av detta utan lider av annan åkomma. Skall den rapporteras till SIRI?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Nej, Parainfluensavirus ska inte registreras till SIRI.