Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: SAPS - komorbiditet

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
14 juni 2023 kl. 22:22
Fråga
Avsändare: Region Värmland

I Box 1 för beräkning av SAPS bockar man i rutor avseende komorbiditet. Vid levercirros bockar man förstås i den rutna, men ska man också bocka i rutan "speciell terapi" med resonemanget att svår cirros innebär en en immundysfunktion, alltså "annan sjukdom som nedsätter infektionsförsvaret", eller är redan hänsyn taget till det i och med att man bockat i rutan "cirros"?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vanliga sekundära effekter av levercirros bedöms ingå i komorbiditeten levercirros, så ”speciell terapi” behöver inte också bockas i på grund av levercirros. Det är dock inte negerat i originaldokumentationen som för en del andra sjukdomar.

Ämne: Tracheostomi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
28 mars 2023 kl. 07:43
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Ska endast tracheostomier som anläggs hos oss registreras? Dvs om en patient flyttas från annan IVA där den tracheostomerats till oss - ska vi registrera den då?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Denna åtgärd skall enbart registreras när den har utförts under vårdtillfället på registrerande IVA. Det vill säga om patienten flyttas till annan IVA efter fått tracheostomi ska inte mottagande IVA registrera denna åtgärd.

Ämne: Utlandsvårdad patient

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
20 februari 2023 kl. 11:12
Fråga
Avsändare: Västra Götalands Regionen

Vi har en patient som varit utlandsvårdad 20 dagar innan ankomst till IVA, räknas dom dagarna med i box 1, SAPS 3 vid inskrivning? Patienten är inte opererad.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

SAPS3 är till för att beräkna patientens risk för att avlida. Om patienten vårdats på sjukhus 20 dagar utomlands så ökar detta risken precis som om patienten vårdats i Sverige. Dessa dagar bör därför inkluderas.

Ämne: Esofagus EKG i VTS 2014?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
18 januari 2023 kl. 16:03
Fråga
Avsändare: Region Jönköpings län

När man gör esofagus EKG så undrar vi hur detta ska ge poäng i vårdtyngdsmätningen? Vi kan inte se att det står med i "Riktlinje för registrering av vårdtyngd", hur ska vi tänka?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Om det utförs på IVA ingår det under indikator 7 Provtagning precis som vanligt EKG.

Ämne: Virusregistrering

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
12 januari 2023 kl. 12:16
Fråga
Avsändare: Region Kalmar

Hur registrerar jag en patient som är positiv för både influensa A och covid? Två registreringar på samma vårdtillfälle?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Just nu går det inte att registrera både influensa och COVID på samma vårdtillfälle. Registrera i första hand COVID. Vi tar till oss detta för framtida utveckling av systemet.

Ämne: VTS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
22 november 2022 kl. 14:14
Fråga
Avsändare: Region Jönköpings län

När man sätter in tex CVK och artärnål får man extra poäng i indikator 9. Att drar en CVK eller artärnål är en tidkrävande åtgärd som också skulle kunna generera extrapoäng eller hur resonerar man här? Ibland sättas även ett "Femstop" när man dragit en artärnål vilket genererar ytterligare ett moment. Ska tiden som läggs på åtgärden att dra infarten komma in i någon annan indikator?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Nej, såsom riktlinjen ser ut nu så får man inte extra poäng för borttagande men det kan funderas över i en uppdatering av riktlinjen i framtiden.