Länkar med anknytning till intensivvård

Blurred figures to the rescue.jpg

Länkar till webbplatser som har anknytning till svensk och internationell intensivvård, anestesi, kvalitetsregister, samt myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor.

Saknar du någon länk? Tipsa oss gärna.

Länkar

ICU-Diary 
http://www.icu-diary.org/diary/start.html

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) 
www.sfai.se

Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) 
www.ssai.info

Kvalitetsregister
Valideringshandbok

Nationella kvalitetsregister 
www.kvalitetsregister.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
www.skr.se

Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se

Läkemedelsverket 
www.mpa.se

Norskt Intensivregister 
http://www.intensivregister.no/

England and Wales intensivvårdsregister (ICNARC) 
www.icnarc.org

Skottland intensivvårdsregister (SICSAG) 
www.sicsag.scot.nhs.uk

Svenskt PeriOperativt Register (SPOR)
http://www.ucr.uu.se/spor/

Dansk selskab för anaestesiologi og intensiv medicins (DASAIM) 
www.dasaim.dk

Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) 
www.nafweb.no

Society for Critical Care Medicine (SCCM) 
www.sccm.org

Intensive Care Society (ICS) 
www.ics.ac.uk

Riksföreningen för Anestesi och intensivvård 
www.aniva.se

European Federation of Critical Care Nurses 
www.efccna.org

Registerforskning.se 
https://www.registerforskning.se/