IT-policy

Svenska intensivvårdsregistret (SIR) verkar för att alla data kring intensivvården skall hanteras på ett säkert sätt så att myndigheter, intensivvårdsföreträdare, patienter och anhöriga kan känna full trygghet att enskilda patienters data aldrig kan identifieras via SIR

Detta innebär konkret:

  • att all patientbunden information som skickas elektroniskt från medlemmarna till SIR är starkt krypterat.
  • att all patientbunden information som skickas elektroniskt från SIR till medlemmarna är starkt krypterat.
  • att alla data som publiceras på Internet ligger i databaser som saknar personuppgifter som personnummer, adresser mm.
  • att alla datorer som tillhör SIR eller av SIR använd underleverantör oavsett placering skall ha uppdaterat skydd avseende virus, spionprogram och ha skydd av brandväggsfunktion.
  • att alla programvaror som används inom SIR och av SIR:s underleverantörer har gällande licenser och används i enlighet med dessa.
  • att SIR följer patientdatalagen (PDL) och dataskyddsförordningen (GDPR) i sin hantering av data (se särskild rubrik).