COVID-19 i svensk intensivvård

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av COVID-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Nedan visas ett urval av de rapporter som finns på utdataportalen. Diagram och tabell är länkade från utdataportalen och  uppdateras därmed kontinuerligt.

Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan. 

Tabellen nedan innehåller data från pandemins start mars 2020.

Antal som intensivvårdas med COVID-19 per dag

Orange färg i stapeln indikerar att någon eller några avdelningar inte rapporterat aktuellt datum. För att se regionvis - öppna rapporten på Utdataportalen.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Nyinskrivna vårdtillfällen med COVID-19

Diagrammet visar antal inrapporterade vårdtillfällen med COVID-19 grupperat på datum. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen

Ålder- och könsfördelning - COVID-19

Diagrammet visar antalet intensivvårdstillfällen med COVID-19 fördelat på ålder och kön. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen

Åldersgrupper/antal veckovis

Diagrammet visar åldersfördelning per vecka för inrapporterade vårdtillfällen med COVID-19. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en IVA till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Åldersfördelning/andel veckovis

Diagrammet visar andel vårdtillfällen i åldersfördelning per vecka för rapporterade vårdtillfällen med COVID-19. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en IVA till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Riskgrupper - COVID-19

Diagrammet visar andel intensivvårdstillfällen med COVID-19 per riskgrupp och kön. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Vårdtillfällen - COVID-19

Diagrammet visar totalt antal inrapporterade intensivvårdstillfällen med COVID-19 per avdelning. Diagrammet visar inte om patienten är utskriven. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen

Rapporterade vårdtillfällen med COVID-19, kumulativt

Diagrammet visar rapporterade intensivvårdstillfällen med COVID-19. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen