Ekonomisk kontaktinformation

Svenska Intensivvårdsregistret är som kvalitetsregister en del av Landstinget i Värmland som är registerhållande myndighet (Organisationsnr: 232100-0156)

För att driva registret och tillgodose medlemsdemokratiska aspekter finns sedan 2001 föreningen Svenska Intensivvårdsregistret som har sitt juridiska säte i Karlstad, med administration och kontaktytan utåt förlagd primärt till arbetsledning och ordförande för registret som är utsedd av styrelsen. Org. nr 838202-3128.

Faktureringsuppgifter

Fakturaadress:
Landstinget i Värmland
BeställarID 8811202
Box 5081
650 05 KARLSTAD

SIR:s dataverksamhet bedrivs av dataföretaget OTIMO AB (www.otimo.se) i Kalmar med org nr 556349-6917.

SIR:s ekonomi

SIR har sin ekonomi helt inom Landstinget i Värmland och finansieras via:

  • Avgifter från medlemmarna (årlig dataregistreringsavgift som kan vara enhetlig eller differentierad mellan medlemmar med hänsyn till utnyttjandegrad och omfattning av Svenska intensivvårdsregistrets tjänster. Dataregistreringsavgiftens storlek och eventuell differentiering föreslås av styrelsen årligen och beslutas av årsmötet, om inte annat framgår av avtal med Registerhållande myndighet).
  • Anslag för Kvalitetsregister (administreras av SKL).
  • Avtal för vissa tjänster (Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten)
  • Självkostnadsavgifter vid godkända forskningsuttag

Auktoriserad revisor och Landstingsrevision

De delar som ligger under Landstinget i Värmland utsätts för sedvanlig landstingsrevision.Revisorer valda av årsmötet tom mars 2019:
Ordinarie: Stefan Lundin, Göteborg
Suppleant: Carl-Johan Wickerts, Danderyd

Arbetsledare

Namn

Svenska Intensivvårdsregistret Förening och ekonomi

Telefon

+46 (0)70 2747529

Adress

c/o Göran Karlström
Snårstadtorp 511 655 93 Karlstad