Ekonomisk kontaktinformation

Svenska Intensivvårdsregistret är som kvalitetsregister en del av Region  Värmland som är registerhållande myndighet

För att driva registret och tillgodose medlemsdemokratiska aspekter finns sedan 2001 föreningen Svenska Intensivvårdsregistret som har sitt juridiska säte i Karlstad, med administration och kontaktytan utåt förlagd primärt till arbetsledning och ordförande för registret som är utsedd av styrelsen. Org. nr 838202-3128.

Faktureringsinformation

Fakturor till Svenska Intensivvårdsregistret ska skickas elektroniskt till Region Värmland, för att uppnå en effektivare och säkrare process kring hantering av fakturor - både för oss och leverantören. Från 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt via e-faktura. SIR tar emot elektroniska fakturor i samtliga SFTI-standarder. Observera att PDF enligt lagen inte är ett elektroniskt format.

Fakturauppgifter:
Organisationsnummer: 232100-0156
GLN-nummer för Svefaktura: 7362321000156
PEPPOL-id: 0088:7362321000156
VAN operatör: InExchange

Fakturan ska vara utställd till Region Värmland
Att: Svenska Intensivvårdsregistret
Box 5081
650 05 KARLSTAD
Beställar-ID: 8811202

Om leverantören inte har ett eget IT-stöd för att skicka elektroniska fakturor kan de på ett mycket enkelt sätt skapa en sådan faktura via vår webfakturaportal som kan nås av alla leverantörer via denna länk: https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/liv/Default.aspx.
De kan där, utan någon extra kostnad, manuellt registrera upp till 100 fakturor per år. Leverantören kan bifoga bilagor när de skickar elektroniska fakturor till oss. I de fall fakturan innehåller bilagor kräver vi att dessa bifogas elektroniskt tillsammans med fakturan.

Beställar-ID
För att fakturan ska cirkulera till rätt attestant måste Beställar-ID anges korrekt till leverantören, vid varje ordertillfälle. Leverantören anger Beställar-ID under fältet "Er referens" på fakturan. Om Beställar-ID inte anges korrekt, enligt nedan format, måste fakturan hanteras manuellt av redovisningsenheten.
Beställar-ID för SIR är sju siffror 8811202. Inga bindestreck, mellanslag eller prefix får förekomma. Om leverantören skickar sin faktura i webfakturaportalen ska de ange Beställar-ID i fältet "Ert referensnr".

SIR:s dataverksamhet bedrivs av dataföretaget OTIMO AB (www.otimo.se) i Kalmar med org nr 556349-6917.

SIR:s ekonomi

SIR har sin ekonomi helt inom Region Värmland och finansieras via:

  • Avgifter från medlemmarna (årlig dataregistreringsavgift som kan vara enhetlig eller differentierad mellan medlemmar med hänsyn till utnyttjandegrad och omfattning av Svenska intensivvårdsregistrets tjänster. Dataregistreringsavgiftens storlek och eventuell differentiering föreslås av styrelsen årligen och beslutas av årsmötet, om inte annat framgår av avtal med Registerhållande myndighet).
  • Anslag för Kvalitetsregister (administreras av SKL)
  • Avtal för vissa tjänster (Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten)
  • Självkostnadsavgifter vid godkända forskningsuttag

Auktoriserad revisor och Landstingsrevision

De delar som ligger under Region Värmland utsätts för sedvanlig landstingsrevision. Revisorer valda av årsmötet tom mars 2022:
Ordinarie: Stefan Lundin, Göteborg
Suppleant: Carl-Johan Wickerts, Danderyd

Arbetsledare

Namn
Svenska Intensivvårdsregistret Förening och ekonomi
Telefon
+46 (0)70 2747529
Adress
c/o Göran Karlström
Snårstadtorp 511 655 93 Karlstad