Ekonomisk kontaktinformation

CPUA-myndigheten (Region Värmland) fastställer det ekonomiska mandatet för det Nationella Kvalitetsregistret och indirekt kring föreningens verksamhet.

Ekonomi

  • Avgifter från medlemmarna (årlig dataregistreringsavgift) som kan vara enhetlig eller differentierad mellan medlemmar med hänsyn till utnyttjandegrad och omfattning av Svenska intensivvårdsregistrets tjänster. Dataregistreringsavgiftens storlek och eventuell differentiering föreslås av styrelsen årligen och beslutas av årsmötet, om inte annat framgår av avtal med Registerhållande myndighet).
  • Anslag för Kvalitetsregister (administreras av SKR)
  • Avtal för vissa tjänster (Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten)
  • Självkostnadsavgifter vid godkända forskningsuttag

Dataleverantör

SIR:s dataverksamhet bedrivs av dataföretaget OTIMO AB (www.otimo.se) i Kalmar med organisationsnummer: 556349-6917.

Faktureringsinformation

Fakturor till Svenska Intensivvårdsregistret ska skickas elektroniskt till Region Värmland, för att uppnå en effektivare och säkrare process kring hantering av fakturor - både för oss och leverantören. Från 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt via e-faktura. SIR tar emot elektroniska fakturor i samtliga SFTI-standarder. Observera att PDF enligt lagen inte är ett elektroniskt format.

Fakturauppgifter

Organisationsnummer: 232100-0156
GLN-nummer för Svefaktura: 7362321000156
PEPPOL-id: 0088:7362321000156
VAN operatör: InExchange

Fakturan ska vara utställd till:
Region Värmland
Att: Svenska Intensivvårdsregistret
Box 5081
650 05 KARLSTAD
Beställar-ID: 8811202

För att fakturan ska cirkulera till rätt attestant måste Beställar-ID anges korrekt till leverantören, vid varje ordertillfälle. Leverantören anger Beställar-ID under fältet "Er referens" på fakturan. Om Beställar-ID inte anges korrekt, enligt nedan format, måste fakturan hanteras manuellt av redovisningsenheten. Beställar-ID för SIR är sju siffror 8811202. Inga bindestreck, mellanslag eller prefix får förekomma. Om leverantören skickar sin faktura i webfakturaportalen ska de ange Beställar-ID i fältet "Ert referensnr". 

Webfakturaportal

Om leverantören inte har ett eget IT-stöd för att skicka elektroniska fakturor kan de på ett mycket enkelt sätt skapa en sådan faktura via vår webfakturaportal som kan nås av alla leverantörer via denna länk:


https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/liv/Default.aspx.


De kan där, utan någon extra kostnad, manuellt registrera upp till 100 fakturor per år. Leverantören kan bifoga bilagor när de skickar elektroniska fakturor till oss. I de fall fakturan innehåller bilagor kräver vi att dessa bifogas elektroniskt tillsammans med fakturan.

Svenska Intensivvårdsregistret Förening och ekonomi

Namn
Göran Karlström
Telefon
+46 (0)70 2747529
Adress
Region Värmland
Regionhuset D2 651 82 Karlstad