Förmöte inför audit

Under hösten 2019 kommer SIR att genomföra en granskning (audit) av tre pilotavdelningar