Förmöte NIVA

Förmöte till SIR:s konferens med NIVA-gruppen

Som brukligt anordnar vi förmöten för olika arbetsgrupper dagen före SIR:s ordinarie fortbildningskurs på Vår Gård i Saltsjöbaden.

SIR står för kostnaden för dessa förmöten för max 3 pers från respektive avdelning och helst då representation av både sjuksköterskor och läkare.

Agenda till era respektive förmöte är ni själva ansvariga för inom arbetsgruppen.

Minnesanteckningar kommer att publiceras här