SIS Intensivvårdsmöte

Svenska Intensivvårdssällskapet, SIS, arrangerar i år sitt 22:a nationella fortbildningsmöte.

Mer information finns att läsa här