Styrelsemöte

Styrelsemöte Skype 2020-08-27

Protokoll publiceras här