Skypemöte TBI-NIVA gruppen

Arbetsmöte 3 med NIVA gruppen för TBI registrering i SIR blir ett Skypemöte

Arbetsgruppen redovisar kravspecificerade utdatarapporter.