Årsrapporten för 2017

Analyserande årsrapporten för 2017 släpps idag 28/5 klockan 10:00

Ur innehållet:

  • Förbättringsarbeten – Sammanfattningar från Uppsala IVA och Södersjukhusets IVA
  • Mortalitet på Barn-IVA – Sammanställning från BIVA-gruppen
  • Demografi – Baserat på data ur Svenska Intensivvårdsregistret
  • Behandlingsstrategi – Botanisering i 4 års data
  • Sommarenkäten – Hur stor var bristen på specialistsjuksköterskor under sommaren 2017?
  • Sepsis 2018
  • PostIVA – RAND-36
  • Kvalitetsindikator Q1